Merikaupunki Oulu

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma


Ajankohtaista

Minun merikaupunkini -kuvakilpailu on ratkennut

Minun merikaupunkini -kuvakisa on päättynyt ja voittajille on ilmoitettu palkinnoista sähköpostitse. Kilpailuun saatiin upeita kuvia merellisestä Oulusta, kiitokset kaikille osallistujille!

Käy tutustumassa kuviin vielä hetken ajan Mun Oulun verkkosivuilla.
 

Oulun kaupungilla on vahva tahtotila kehittää Oulua merikaupunkina

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmatyön toivottiin saavuttavan kaupunkilaisten ja toimijoiden laajaa osallistumista, ja tavoitesuunnitelmatyön aikana tähän panostetaankin mm. avointa kyselyä ja erilaisia työpajoja hyödyntäen. Aihe on herättänyt runsaasti kiinnostusta kaupunkilaisten, yritysten, yhdistysten ja päättäjien keskuudessa, ja jo tähän mennessä on saatu laajasti erilaisia näkemyksiä, toiveita ja kehitysideoita.

Merikaupunki Oulu -kysely keräsi runsaasti vastauksia

Osana tavoitesuunnitelmaa toteutettiin keväällä 2020 kysely, johon saatiin yhteensä upeat 1 077 vastausta. Kiitos kaikille vastaajille!

Kysely vahvisti käsitystä siitä, että merellisyys aiheena kiinnostaa Oulussa suuresti mutta näkyy tällä hetkellä heikosti. Vastauksissa toivottiin merellisyyden näkyvän tulevaisuudessa nykyistä vahvemmin, ja annettiin runsaasti ideoita eri alueiden kehittämiseen. Erityisesti vastauksissa toivottiin virkistysreittejä ja näkymien avaamista merelle, satamien kehittämistä sekä palveluita ja tapahtumia.

 Oulun meri- ja ranta-alueiden keskeisimmät kehittämistarpeet

Useille vastaajille tärkeitä merellisiä paikkoja löytyi pitkin koko Oulun meri- ja ranta-aluetta. Suurimmalle osalle vastaajista tärkeimpiä paikkoja olivat Ranta-Toppilan ja Hietasaaren välinen alue Nallikari vetonaulanaan. Myös Martinniemen sataman ympäristö, Virpiniemen ympäristö Runtelinharjuineen, Kiviniemi, Herukka-Pateniemen rantareitit, Letonniemi sekä Varjakansaari olivat monille tärkeitä merellisiä paikkoja. Kraaseli ja Kotakari nousivat esille kiinnostavina kohteina. Lisäksi vastauksista nousivat esille veneilijöille tärkeät paikat kuten Kattilankalla, Maijanletto ja Kropsu, joka on talvellakin suosittu retkeilykohde.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään Oulun meri- ja ranta-alueiden kehittämisprofiilien suunnittelussa. Vastaajat mm. toivovat tulevaisuudessa näkevänsä Liminganlahden ja ns. Kellon saariston (mm. Kraaseli ja Kotakari) selkeästi samanlaisena luonnonmukaisena alueena kuin nyt, ja alueilla onkin merkittäviä luontoarvoja. Eniten rakentamista ja toimintoja toivottiin Toppilan ja Pateniemen ranta-alueille sekä Virpiniemeen ja Kiviniemeen. Vastauksissa useilla alueilla korostuivat sekä luonnonmukaisuus että toimintojen kehittäminen. Muutosta nykyiseen toivottiin eniten Varjakan sekä Toppilan ja Pateniemen ranta-alueille.

Kyselyn tulemista kumpuaa esiin toive kehittämisestä ja muutoksesta mutta tärkeitä luontoarvoja kunnioittaen, siten että yhä useampi pääsisi nauttimaan näistä merellisistä kohteista. Kyselyn tulokset antavat hyvät eväät alueiden profilointiin.

Merikaupunki Oulu -kyselyn tulokset

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmatyö jatkuu kyselyn ja visiotyöpajan vastauksia hyödyntävällä karttatyöpajalla 21.9.2020. Tavoitesuunnitelmatyö valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Tavoitesuunnitelma

Vaikka meri on monella tapaa keskeinen osa Oulua, kuva kaupungin merellisyydestä on varsin jäsentymätön. Se näkyy myös Oulun merellisyydestä käydystä keskustelussa, jossa Ouluun on kaivattu lisää merellisyyttä niin matkailun, tapahtumien kuin veneilyharrastuksen näkökulmasta. Useissa puheenvuoroissa on kaivattu Oulun merellisyyden kirkastamista sekä Oulun profilointia merikaupunkina.

Oulussa on tehty 2000-luvulla aloitteita meristrategian toteuttamisesta ja Oulun merellisyys nousi voimakkaasti esille myös Uuden Oulun yleiskaavan käsittelyn yhteydessä vuosien 2013-2015 aikana.

Tavoitesuunnitelman tarkoitus ja keskeinen sisältö

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman tarkoituksena on muodostaa strateginen kokonaiskuva Oulun merellisyydestä eri näkökulmista sekä profiloida merellisiä alueita niiden käyttötarkoitusten ja arvojen mukaan. Tavoitesuunnitelman tarkoituksena on osaltaan vahvistaa merellisyyden merkitystä yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä.

Tavoitesuunnitelmassa käsitellään Oulun kaupungin merialueita ja meren ranta-alueita. Työssä tarkastellaan luontevasti merialueiden liittymistä Oulujoen ja Kiiminkijoen suistoalueisiin sekä niiden palveluihin. Tavoitesuunnitelma laaditaan strategisena maankäytön suunnitelmana, jolloin sen keskiössä ovat kokonaistavoitteiden lisäksi eri alueiden käyttötarkoitukset ja niiden palvelukokonaisuudet.

Työn keskeisen sisällön muodostavat:

  • Kokonaiskuvan muodostaminen Oulun merellisyydestä, lähtökohdista ja nykytilasta
  • Trendi- ja kestävyysanalyysi – haasteita ja mahdollisuuksia Oulun meri- ja ranta-alueiden kehittämisessä
  • Skenaariot tulevaisuuden kehityspoluista sekä merellisen Oulun vision muodostaminen
  • Keskeisten kehittämistavoitteiden määrittely
  • Merellisyyteen liittyvien kehittämisperiaatteiden määrittely teemoittain ja/tai alueittain
  • Keskeisten aluekokonaisuuksien (meri- ja ranta-alueet) profilointi ja maankäytön kehittämistavoitteiden määrittely
  • Mahdolliset suositukset jatkotoimenpiteistä suunnitelman toteutumista vahvistamaan
  • Tavoitesuunnitelman sisällön havainnollistaminen ja visualisointi, sisältäen visiota kuvastavia, inspiroivia viitteellisiä havainnekuvia

Työn aikana järjestetään kyselyt alueen asukkaille ja muille sidosryhmille sekä kaksi työpajaa alueen toimijoille. Lisäksi työtä kommentoimaan kutsutaan asiantuntijapaneeli.

Aikataulu

Työ alkaa joulukuussa kokonaiskuvan muodostamisella alueen nykytilasta ja kehittämispotentiaalista mm. teemakohtaisten analyysien ja kyselyiden avulla. Tavoitetyöpaja alueen toimijoille järjestetään keväällä osana tulevaisuuden vision ja kehittämistavoitteiden määrittämisen työvaihetta. Luonnos alueiden profiileista ja maankäytön kehittämistavoitteista ja suunnitteluperiaatteista laaditaan syksyllä 2020, ja sitä jalostetaan toimijoiden kanssa syksyn karttatyöpajassa. Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhteystiedot:

Yleiskaavasuunnittelija
Virpi Haverinen
p. 040 628 9096

Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233

etunimi.sukunimi@ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/merikaupunkioulu

#merikaupunkioulu

Tutustu myös
Suistokaupunkivisioon

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/merikaupunkioulu