Merikaupunki Oulu

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmaraportti hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 27.4.2021 § 246. Raporttiin kuuluvat liitteinä teemakartat, kyselyjen ja työpajojen tulokset sekä palautteet ja toimenpide-ehdotukset.

Tavoitesuunnitelma on ensimmäinen vaihe Merikaupunki Oulun yhteisessä kehittämisessä. Seuraavassa vaiheessa esitetään tehtäväksi yhdessä alueen toimijoiden kanssa tavoitteita toteuttava toimenpideohjelma alustavine budjetteineen ja aikatauluineen. Sisältöä tähän antavat jo tämän työn aikana esiin tulleet hyvät toimenpide-ehdotukset. Toimenpideohjelman lisäksi muita keskeisiä jatkotoimenpide-ehdotuksia, kuten Merellisen reittiverkoston kehittäminen, on tuotu esiin työn lopussa.

Kuva: Tavoitesuunnitelman ydinsanoma.

Merikaupunki Oulu -suunnitelman keskeisenä yhteisenä visiona on: Merellisyys on Oulussa läsnä  ja saavutettavissa ympärivuotisesti niin asukkaille, matkailijoille kuin elinkeinoelämällekin. Hyvinvoiva meri on merellisyyden ydin. Merellisyyttä rakennetaan Oulussa merellisten palveluiden verkostossa maalla ja merellä. 

Rantareitti ja Ranta-Toppilan satama-alueen kehittäminen tuovat uudenlaista merellisyyttä Ouluun. Merellisyyttä nostetaan esiin myös muun muassa keskustassa ja Torinrannassa. Merellisyys on vahva vetovoimatekijä niin asukkaille kuin matkailijoille.

Tavoitesuunnitelman ydinsanoman takana on ajatus ja tavoite siitä, että Oulussa merimaisema ja merellisen luonnon kokemukset ovat kaikkien ulottuvilla. Merellisistä elämyksistä ja palveluista pääsee nauttimaan helposti. Elinvoimainen ja hyvinvoiva meriympäristö on kuitenkin merellisyyden ydin. Hyvinvoiva meri on toimialojen elinehto edistäen ihmisten hyvinvointia ja toimien keskeisenä vetovoimatekijänä ajatellen muun muassa asukkaita, vierailijoita ja matkailijoita. Meriympäristöstä pidetään yhdessä huolta ja merellisyyttä rakentaa tiivis toimijaverkko, jolla on yhteinen tavoite tehdä Oulusta entistä vetovoimaisempi merikaupunki. Julkinen ja yksityinen sektori toimivat sujuvalla yhteistyöllä.

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmasta on tehty myös video. Videossa tuodaan tiivistäen esiin yhteinen visio, kärkiteemat sekä keskeisimmät toimenpiteet esiin.

Kartalla kuvauskohteet

Tutustu merellisen Oulun rannikkoon ja saaristoon videon ja ilmakuvien kautta.

Tutustu karttakyselyn tuloksista joulukuussa 2021 valmistuneeseen opinnäytetyöhön: Kaisa Mars; Tulevaisuuden merikaupunki Oulu: Kaupunkilaisten visio merellisestä Oulusta

Yhteystiedot:

Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233

Yleiskaavasuunnittelija
Virpi Haverinen
p. 040 628 9096

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/merikaupunkioulu
#merikaupunkioulu

Ilmakuvat: Suomen Ilmakuvat Oy 2019

Tutustu myös
Suistokaupunkivisioon

Ulkoilijat merenjäällä

Varjakan venesatama


Rajahaudan venesatama


Kellon Kiviniemen venesatama

Kellon saaristo

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/merikaupunkioulu