Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat

Oulussa osallisuuteen kasvaminen alkaa jo päiväkodissa, jatkuu koulussa oppilaskunnassa ja eri puolilla kaupunkia toimivissa alueellisissa lasten ja nuorten osallisuusryhmissä. Osallisuus huomioidaan myös Byströmin Ohjaamon ja työpajojen toiminnassa.

Vuosittaisessa kaupunkikokouksessa lapset ja nuoret päättävät erilaista hankinnoista ja lausuntoesityksistä. Yläkoululaisille ja sitä vanhemmille suunnatussa Nuorten foorumissa järjestöt, yhdistykset, kaupungin eri toimijat ja puolueet kohtaavat nuorten kanssa. 

Oulun nuorisovaltuusto ONE toimii alueellisten ryhmien rinnalla koko kaupungissa. Se valitaan nuorisovaaleilla kahden vuoden välein.

Meillä Oulussa lapset ja nuoret otetaan mukaan ideoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja myös arvioimaan. Me teemme töitä sen eteen, että lapsia ja nuoria kuullaan ja tuetaan heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

Kysy lisää lasten ja nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta