Kodin ja koulun yhteistyö

Koulutoimikunnan tehtävä on tukea kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tähän yhteistyöhön. Sillä on usein suuri vaikutus lapsen koulunkäyntiin. Toiminnan tarkoituksena on myös kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi. Toiminnassa puututaan tarvittaessa koulun toiminnassa ilmeneviin epäkohtiin sekä annetaan tukea opettajille ja kodeille kasvatustyössä. 

Luokkatoimikunta on vapaamuotoinen lasten vanhemmista koostuva ryhmä, ja jokainen luokkatoimikunta on aina oman luokkansa näköinen. Luokkatoimikunta on mukava tapa tutustua lapsen luokkakavereihin ja heidän vanhempiinsa. Vanhemmat voivat yhdessä järjestää luokan yhteisiä retkiä, juhlia, työpaikkavierailuja ym. Yhteiset retket, keskusteluillat ja muut tapaamiset rakentavat luokan yhteenkuuluvuutta ja turvaverkostoa lapsille.