Koulumme

Hönttämäen koulun 1.-6. -luokilla on 273 oppilasta. Koulun turvallisessa ilmapiirissä lapset kasvavat kohteliaiksi ja toiset ihmiset huomioon ottaviksi. 

Painotamme opetuksessa ympäristökasvatusta, koska koulumme sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä. 

Koulun ympäristöohjelman myötä lisäämme oppilaiden ympäristötietoisuutta ja ohjaamme heitä kohti kestävämpää ja terveellisempää elämäntapaa. 

Oppilaiden osallisuutta edistetään oppilaskunnan ja Vihreä lippu -ympäristöraadin avulla.

Hönttämäen koulu yhdessä Timosenkosken luontokoulun kanssa muodostaa oppimisympäristön, joka tukee oppilaiden omakohtaista tiedonhakua ja tutkivaa oppimista.