Hönttämäen koulu

Hönttämäen koulun 1.-6. -luokilla on 276 oppilasta.
Painotamme opetuksessa ympäristökasvatusta, koska koulumme sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä. Koulun ympäristöohjelman myötä lisäämme oppilaiden ympäristötietoisuutta ja ohjaamme heitä kohti kestävämpää ja terveellisempää elämäntapaa.