Vihreä Lippu -toimikunta

Hönttämäen koulu on hyväksytty osallistujaksi VIHREÄ LIPPU –ohjelmaan, joka on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä lippu on myös kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki, ja ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools –ohjelmaa, joka toimii lähes kaikissa Euroopan maissa ja on laajenemassa muihin maanosiin. YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Vihreää lippua.
Suomessa Vihreä lippu –ohjelman suojelijana on toiminut presidentti Tarja Halonen. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. on kehittänyt Vihreä lippu –ohjelmaan suomalaiseen päivähoito- ja koulujärjestelmään sopivat toimintatavat ja materiaalit.

Vihreä lippu –ohjelman periaatteet ovat
• Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
• Ympäristökuormituksen vähentäminen
• Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
• Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
• Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Toiminta Vihreä lippu –ohjelmassa toimintakaudelle (1-1,5 vuotta) valitaan yksi kuudesta teemasta, joita ovat vesi, energia, jätteiden vähentäminen, lähiympäristö, kestävä kulutus ja yhteinen maapallo.
Kun osallistuja on käynyt läpi vähintään kolme projektia ja teemaa, se voi anoa siirtymistä Kestävälle Vihreä lippu -tasolle. Vihreä lippu -toiminta kriteereineen jatkuu, mutta Kestävällä tasolla teeman valinta on vapaampaa. Koulumme on tällä Kestävällä tasolla.
Koulussamme on jo usean vuoden ajan toiminut Vihreä lippu –raati. Siihen kuuluu kaksi oppilasta joka luokalta. Raati kokoontuu koulupäivien aikana säännöllisesti.

 

Lukuvuosina 2019-2021 teemanamme on ollut Terve Elämä. Saimme teeman päätökseen keväällä 2021 seuraavin saatesanoin:

Teillä on ollut aivan upea Vihreä lippu -projekti! Raatinne on ollut tosi ahkera ja selvinnyt tehtävästään upeasti poikkeusoloista huolimatta. Olette keksineet hienoja tapoja järjestää Vihreä lippu -toimintaa myös etäkoulun aikana. Aivan valtavan upea saavutus, että raati sai kasvisruokaa tarjolle koulun ruokalaan. Kasvisruoka on hyvä juttu sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden kannalta, joten olette tehneet tässä tosi ison ympäristöteon! Myös hyötyliikuntaa olette edistäneet upeasti. Olisitte kyllä voineet aivan hyvin antaa itsellenne täyden kympin tästä projektista, ja olette ehdottomasti ansainneet Vihreän lipun liehumaan. Onneksi olkoon! :)

 

Jenni Sademies

Vihreä lippu -arviointivastaava