Kangaspuiston päiväkoti

  • Postiosoite postal Valtatie 35 90500 Oulu
  • Puhelin Vs. johtaja Tiina Holma-Kangas cell 050 592 9242
  • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Päiväkodin julkisivukuva

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Kangaspuiston päiväkoti

Valtatie 35
90500 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

  • Taaperot p. 044 703 5480
  • Vekarat p. 044 703 5482
  • Tenavat p. 044 703 5497
  • Vallattomat p. 044 703 5437
  • Avoin päiväkoti p. 044 703 5437

 

Vs. johtaja

Tiina Holma-Kangas
p. 050 592 9242
tiina.holma-kangas@ouka.fi

 

Varajohtaja

Saila Kalaja
p. 044 703 5482
saila.kalaja@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Tiina Alatalo
p. 044 703 5435
tiina.alatalo@ouka.fi

Ryhmät

Taaperot

alle 3-vuotiaiden ryhmä, varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

"Minäpä tykkään
   Muumeista,
   Hello Kittystä
   ja autoista,
   mutta jotain
   on vielä
   niidenkin yli:
   aikuisen
   lämmin syli."

Tenavat

5-6-vuotiaiden lasten ryhmä,  kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.  Ryhmän sisällä toimii 6-vuotiaiden esiopetus.

  "Leikimme,
      luomme ja
  koemme yhdessä."Vekarat

Vekarat on 3-4-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

    "Vekaroissa
        touhutaan,
          tutkitaan
   ja temmelletään."

Vallattomat

puolipäiväryhmä klo 8.30 - 12.30

 

Esiopetusryhmät

Tenavat

5-6-vuotiaiden lasten ryhmä,  kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.  Ryhmän sisällä toimii 6-vuotiaiden esiopetus.

  "Leikimme,
      luomme ja
  koemme yhdessä."

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Päiväkotimme

Kangaspuiston päiväkoti sijaitsee Tuirassa Valtatien varrella. Sijaintimme mahdollistaa monipuolisen osallistumisen niin kaupungin kulttuuritoimintaan kuin erilaisiin retkiin lähipuistoihin ja torille. Päiväkodissa toimii kolmen päiväkotiryhmän lisäksi avoin päiväkoti.

Toimintaympäristömme on turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva. Avoin oppimisympäristö kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, oppimaan ja iloitsemaan toiminnasta.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Kangaspuiston päiväkodin toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)

Kangaspuiston päiväkodin toimintatapana on vastuuaikuisuus. Jakaudumme vastuuaikuisten avulla pienryhmiin, joissa suurin osa päivittäisestä toiminnasta tapahtuu. Ulkoilun, ruokailun, päivälevon ja leikkimisen lisäksi vastuuaikuinen huolehtii pääosin yhteistyöstä perheen kanssa. Yhteistyö pitää sisällään päivittäisten kuulumisten lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman tekemisen sekä tutustuttamisen päiväkotiin.

Lapsen päivittäisen hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamiseksi on tärkeää riittävä tutustuminen päiväkotiin ennen päivähoidon aloitusta. Tämä tarkoittaa yhdessä vanhempien/vanhemman/huoltajan kanssa tapahtuvaa riittävän pitkää tutustumisaikaa, joka sovitaan vanhemman ja vastuuaikuisen välisessä aloituskeskutelussa ennen päivähoidon aloittamista. Tutustumisaika vaihtelee lapsen iän, kehitystason ja tarpeiden mukaan, mutta lapsen hyvän päivähoidon alkuun saamisessa jokaisen lapsen ja vanhemman tutustumisjakso on tärkeä.

Kangaspuiston päiväkodissa pienryhmätoiminta pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyteen. Siinä korostuu vanhempien merkitys lastensa ensisijaisena kasvattajana sekä vanhempien ja vastuuaikuisten välinen kasvatuskumppanuus. Vastuuaikuisen tehtävänä on tukea lasta ja perhettä sekä auttaa lasta ylläpitämään mielikuvaa vanhemmistaan hoitopäivän aikana mm. vanhempien kuvien avulla.

Haluamme luoda lämminhenkisen ja avoimen ilmapiirin niin lasten kuin aikuistenkin välille. Kutsumme vanhemmat kerran kuukaudessa aamukahveille, jolloin on mahdollisuus viettää aamuhetki lapsen kanssa päiväkodissa ja jutella muiden vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kuulunut osana jokapäiväiseen arkeemme jo usean vuoden ajan. Olemme päässeet Vihreä lippu -toiminnassa kestävälle tasolle.

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-schools -ohjelmaa. Tavoitteena on, että lapset ja aikuiset oppivat yhdessä tutkimaan ympäristöä, vähentämään ympäristökuormitusta ja toimimaan vaikuttajina omassa yhteisössään. Luonto on osa kasvuympäristöämme.

Sijainti kartalla: Kangaspuiston päiväkoti kartalla

 

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Kuva toimii linkkinä Vihreä lippu -toiminnan julkisille nettisivuille.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset