Kellon koulu – tuntien mukana!
 
 
Kellon koulu on toisistaan välittävien ihmisten turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö, jonka suvaitsevassa ja kannustavassa ilmapiirissä jokaisen on hyvä opiskella ja kehittyä yksilönä ja yhteisön jäsenenä.
 
Kellon koulussa arvostamme työtä, oma-aloitteisuutta ja yrittämistä. Kannamme vastuuta itsestä, lähimmäisistä ja ympäristöstä.
 
Otamme toisemme huomioon toimimalla rehellisesti ja käyttäytymällä kauniisti, emmekä kiusaa ketään. Tuemme terveitä elämäntapoja, henkistä hyvinvointia ja itsetunnon vahvistumista. Annamme tilaa luovuudelle ja yhdessä tekemiselle. Suosimme monipuolisia oppimistapoja ja kokemuksellista oppimista.
 
Rohkaisemme toisiamme osallisuuteen ja koulumme kehittämiseen ja kannustamme siihen myös huoltajia. Teemme yhteistyötä lähiympäristömme toimijoiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
 
 
Kello käy ja kannustaa monenlaista kulkijaa!