Päättöarvioinnin kriteerit

Arvosana on oppiaineen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet.

Oppilaalla on mahdollisuus tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Vahvuuksia pyritään tukemaan erilaisissa arjen tilanteissa. Opettajan suorittaman arvioinnin lisäksi oppilas arvioi aika-ajoin omaa kehitystään kirjallisesti tai suullisesti. Oppilaan itse- tai vertaisarviointi ei vaikuta arvosanaan.

Eri oppiaineiden päättöarvioinnin arvosanakriteerit löytyvät opetushallituksen sivuilta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-ja-paattoarvioinnin-kriteerit

Taito- ja taideaineet

Kielet

Matemaattiset aineet

Reaaliaineet