Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt ja kurinpidon portaat: 

Täältä löydät koulussamme määritellyt järjestyssäännöt sekä kurinpidon portaat. On tärkeää noudattaa yhdessä sopimia järjestyssääntöjä, jotta koulussamme olisi viihtyisää ja turvallista.

Jos oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä, tulee hänelle kurinpitotoimia. Koulussamme käytetään kasvatuskeskustelumallia kurinpidossa.

Läsnäolon tukeminen - poissaolojen vähentäminen

Noudatamme koulussamme Oulun kaupungin kouluille kehitettyä läsnäolon tukemisen mallia: Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa, joka sisältää toimintaohjeita oppilaiden läsnäolon ja kiinnittymisen tukemiseen sekä koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseen, seurantaan ja niihin puuttumiseen.

Tältä sivulta löydät koulumme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä kiusaamisen puuttumisen käytänteet. 

Järjestyssäännöt

Kasvatuskeskustelumalli

Hyvä olla koulussa, läsnäolon tukeminen Oulussa -malli

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Sopu-toiminta

Takkurannan yksikön VERSO-ohjelma