Koulumme

Takkurannan yksikkö.

Kellon koulu – tuntien mukana!

Kellon koulu on 1.-9.-luokkalaisten yhtenäisperuskoulu, joka muodostuu kahdesta kouluyksiköstä, Kello ja Takkuranta. Kellon koulussa opiskelee noin 650 oppilasta, joista Kellossa 570 ja 80 Takkurannassa. Kellon yksikön koulukiinteistössä toimii myös Kellon päiväkoti.

Koulumme toimii koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, ja oppilaskunta toimii koulussamme aktiivisesti.

Kellon ja Takkurannan koulu tarjoaa oppilaille luonnonläheisen oppimisympäristön.

Olemme aktiivinen ja aikaansa seuraava koulu, joka kannustaa oppilaita osallisuuteen ja toimii läheisessä yhteistyössä huoltajien ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Koulu toimii yhtenäisen peruskoulun periaatteiden mukaisesti ja tarjoaa turvallisen koulupolun pikkuoppilaasta jatko-opintoihin saakka.

Opetuksen järjestämisessä, oppimisympäristöissä sekä kasvatus- ja opetustyössä otamme huomioon eri-ikäiset lapset ja nuoret ja heidän yksilölliset kehitystarpeensa.

Kello käy ja kannustaa monenlaista kulkijaa!


Tutustu koulumme järjestyssääntöihin.

Kellon koulun lukuvuosisuunnitelma 2023-2024