Koulumme

Takkurannan yksikkö.

Kellon koulu – tuntien mukana!

Kellon koulu on 1.-9.-luokkalaisten yhtenäisperuskoulu, joka muodostuu kolmesta kouluyksiköstä, Kello, Kiviniemi ja Takkuranta. Kellon koulussa opiskelee noin 855 oppilasta, joista Kellossa 550, Kiviniemessä 235 ja 70 Takkurannassa. Kellon yksikön koulukiinteistössä toimii myös Kellon päiväkoti ja Kiviniemen yksikön kiinteistössä toimii myös Kiviniemen päiväkoti.

Koulumme toimii koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, ja oppilaskunta toimii koulussamme aktiivisesti.

Kellon koulun yksiköt tarjoavat oppilaille luonnonläheisen oppimisympäristön.

Olemme aktiivinen ja aikaansa seuraava koulu, joka kannustaa oppilaita osallisuuteen ja toimii läheisessä yhteistyössä huoltajien ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Koulu toimii yhtenäisen peruskoulun periaatteiden mukaisesti ja tarjoaa turvallisen koulupolun pikkuoppilaasta jatko-opintoihin saakka.

Opetuksen järjestämisessä, oppimisympäristöissä sekä kasvatus- ja opetustyössä otamme huomioon eri-ikäiset lapset ja nuoret ja heidän yksilölliset kehitystarpeensa.

Kello käy ja kannustaa monenlaista kulkijaa!

Tutustu koulumme järjestyssääntöihin tästä

Kellon koulun lukuvuosisuunnitelma 2023-2024