Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat osa koulun tarjoamia oppilashuollon palveluita. Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat osa koulun oppilashuoltoryhmää ja he toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaan huoltajien kanssa. Koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät yksilöiden ja ryhmien kanssa.

Oulun kaupungin esittelyvideo oppilashuollosta: 
https://www.youtube.com/watch?v=U0XHC3fBLTo

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan esimerkiksi koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin. Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajan tai muun henkilön suosittelemana keskustelemaan koulukuraattorin kanssa. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Koulukuraattoriin voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai wilma-viestien kautta.

 

Koulukuraattori Riikka Planting

puh. 040 657 7809

riikka.planting(at)ouka.fi

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi auttaa lapsen kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Huoltajalla on mahdollisuus olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin, kun jokin pieni tai suuri lapseen liittyvä asia askarruttaa. Oppilaat voivat hakeutua myös oma-aloitteisesti keskustelemaan koulupsykologin kanssa. Yhteyttä koulupsykologiin voi ottaa Wilma-viestillä tai puhelimen välityksellä.

 

Koulupsykologi Enna Ranta-Nilkku

puh. 040 571 6776

enna.ranta-nilkku(at)ouka.fi