Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori

Koulukuraattoripalvelut ovat osa koulun tarjoamia oppilashuollon palveluita. Koulukuraattori tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita muun muassa keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Koulukuraattori on osa koulun oppilashuoltoryhmää ja hän toimii tiiviissä yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaan huoltajien kanssa.

Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan esimerkiksi koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin. Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Koulukuraattoriin voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai wilma viestien kautta.

 

Koulukuraattori Riikka Planting

tavoitettavissa klo 8-16

puh. 040 662 4781

riikka.planting(at)ouka.fi

 

Koulupsykologi

Huoltajalla on mahdollisuus olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin, kun jokin lapseen liittyvä asia askarruttaa. Oppilaat voivat hakeutua myös oma-aloitteisesti keskustelemaan koulupsykologin kanssa. Huoltajat voivat olla yhteydessä myös wilman kautta.