Kouluterveydenhuolto

KOULUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE KOTEIHIN

Terveydenhoitaja on koululla ma-pe. Päivystysvastaanotto on ma-pe 11:50-12:30, tuolloin voi tulla ilman ajanvarausta. Muina aikoina terveydenhoitaja tekee asetuksen mukaisia terveystarkastuksia, johon kaikki oppilaat kutsutaan kuluvan lukuvuoden aikana. Luokkakohtaisista terveystarkastuksista ilmoitetaan wilma viestillä. Terveystarkastukseen pyydetään luokasta koulupäivän aikana. Mukaan saa palautteen käynnistä. Määräaikaisterveystarkastusten lisäksi käyntejä terveydenhoitajalla voi olla yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä kaikissa oppilaan terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Wilma viestillä tavoitat myös.

Luokat 1.,5., ja 8. tehdään laaja terveystarkastus, johon kuuluu myös koululääkärillä käynti. Näihin ilmoitetaan ajat, mikäli aika ei sovi, tämä tulee vaihtaa tai perua. Lisäksi laajoihin terveystarkastuksiin kuuluu luokanvalvojan antama kirjallinen palaute oppilaasta, tähän tullaan kysymään erillinen lupa.

Kun alle 12 vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, sairaan lapsen hoitolomatodistuksen työnantajaa varten saa soittamalla terveydenhoitajalle, puhelinaika on ma-pe 11:30-11:50, ma-to 15:30-16. Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella, eikä takautuvasti. Oulun kaupungin työntekijöille riittää omailmoitus esimiehelle lapsen sairastuessa (1-3 päivää).

Koulutapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa hyvinvointikeskuksessa tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Otamme yhteyttä myöskin huoltajiin mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot. Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturmien sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on ensisijaisesti huoltajien vastuulla.

Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolla ilman ajanvarausta tai varataan aika sähköisesti Oulun Omahoidon kautta. Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Koulussa tehdään suunnitelma lapsen lääkehoidon toteuttamiseksi.

 

Yhteistyöterveisin

Terveydenhoitaja Katri Konttila p. 040 7629105 (ma-pe 11:30-11:50, ma-to 15:30-16)