Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta on oppilaiden keskinäistä vertaistukea ja yhteistoimintaa kouluhenkilöstön, huoltajien ja koulun eri yhteistyötahojen kanssa. 

 
Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä ja lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukarit tukevat hyvien kaverisuhteiden syntymistä ja myönteisen ilmapiirin kehittymistä koulussa. 
 
Monipuolisella toiminnalla tukarit pyrkivät luomaan koulusta mahdollisimman turvallisen ja viihtyisän paikan kaikille. Tukioppilas on halukas auttamaan muita ja toimimaan kouluyhteisön hyvinvoinnin hyväksi. 
 
Tukioppilaina toimii koulumme 9. luokan oppilaita. Tukioppilaiden ohjaava opettaja on Anna Nybacka.