Liikuntatutorit

Koulussamme on liikuntatutortoimintaa, johon yläkoulun oppilaat voivat hakeutua. Toiminnalla pyritään parantamaan kouluyhteisön hyvinvointia. Liikuntatutorit suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia teemapäiviä, tempauksia ja turnauksia sekä järjestävät välituntiliikuntaa.

Ohjaavana opettajana toimii Maritta Laitinen.