Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksessa tuetaan koululaisen opiskelua, uranvalintaa ja osin myös vapaa-ajantoimintaa.

Ohjaus pitää sisällään luokkatunnit (0,5 h/luokka 7. ja 8. luokilla ja yhden tunnin 9.-luokalla), henkilökohtaisen ohjauksen sekä informaatiotoiminnan vanhempien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Oppilaiden työelämään tutustuminen on myös osa ohjausta.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle. 

Yhteishaun kautta jatko-opintoihin

Oppilaanohjauksessa oppilaat saavat tietoa jatko-opinnoista ja niihin hakemisesta, yhteishausta. Lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa internetin kautta. Syksyisin alkaviin opintoihin haetaan vuosittain helmi-maaliskuussa.

Opinto-ohjaajat

Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset 
Outi Soini,
p. 050 571 3836.

Yhdeksäsluokkalaiset
Mirva Vimpari,
p. 050 571 3667.