Oppilaskunta

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Oppilaiden keskuudesta valitaan oppilaskuntaa edustamaan oppilaskunnan hallitus. 

Oppilaskunnan hallituksen keskeinen tehtävä on tuoda oppilaiden näkemystä ja asiantuntemusta koulun kehittämiseen. Hallitus voi myös järjestää erilaisia teemapäiviä tai tempauksia sekä toimii niiden pääasiallisena järjestelijänä. Alakoulussa oppilaskunta järjestää kaverikioskitoimintaa. 
 
Hallituksen jäsenten tulee olla aktiivisia, vastuuntuntoisia, oma-aloitteisia, hyväkäytöksisiä oppilaita, joilla on halua osallistua koulun kehittämiseen. 
 
Oppilaskunnan ohjaavana opettajana alaluokilla toimii Jenni Krankka ja yläluokilla Maarit Tuhkala.