Sopi -toiminta

Koulussamme toimii sopu-opettajat, jotka ratkovat yhdessä oppilaiden kanssa ristiriitatilanteita ja kiusaamistapauksia. Muut opettajat voivat lähettää oppilaita ratkomaan asioita sopu-opettajan kanssa, jos tilanne sitä vaatii. Tapaamisessa sovitaan yhdessä pelisäännöt ja opettaja järjestää seurannan.

Vastuuopettajina toimivat alaluokilla Ari Koivuniemi, Timo Liukkonen ja yläluokilla Jaana Heikkinen.