UNESCO ASPnet School

Kellon koulu on yksi maamme noin 70 UNESCO ASPnet (UNESCO ASPnet – Associated Schools Project Network) kouluista. UNESCO-verkosto on maailman suurin kouluverkosto. ASP-koulut toteuttavat opetussuunnitelmassaan UNESCOn periaatteita. Tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Viime vuosina erityisesti globaalikasvatus, kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa (http://www.oph.fi/tietopalvelut/kansainvalinen_koulutustieto/unesco).

 

ASP-koulujen toiminta koulussamme näkyy mm. erilaisina kansallisina ja kansainvälisinä yhteistyöprojekteina ja periaatteita huomioidaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan valinnaisaineena kansainvälisyyskurssi. Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivaan UNESCO-kouluverkoston töihin voi tutustua mm. näiltä sivuilta.

 

Kellolaiset kansainvälisemmäksi - kodin ja koulun kautta maailmalle