Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunki tarjoaa kulttuuripalveluja kulttuuritarjottimella sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut on kehittänyt yhdessä kulttuuripalvelujen ja yhteistyökumppanien kanssa kulttuuritarjottimen. Kulttuuritoimijoita on pyydetty keväällä tekemään ehdotuksia kulttuuritarjottimelle.

Oulun kaupunki myöntää lahjoitusrahastoavustusta hyvinvointipalveluiden asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan. Avustuksella kaupungin omat ja ostopalveluna tuotetut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat ostaa kulttuuripalveluja asiakkailleen.

Kulttuuritarjottimeen ehdotettiin 50 hakemusta toukokuun loppuun mennessä, joista lähes kaikki hyväksyttiin. Esittävään taiteeseen saapui 34 hakemusta, yhteisötaiteeseen 13 ja muuhun kulttuuritoimintaan 2 hakemusta. Hakemusten laajuus ja monipuolisuus yllätti valitsijat positiivisesti.

Kulttuuritarjotin on voimassa vuoden ja sitä kehitetään saadun palautteen perusteella.

Kulttuuritarjottimen tavoitteena on edistää hyvinvointipalveluiden asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa heidän elämänlaatuaan taiteen keinoin.  

Kohderyhmänä ovat Oulun kaupungin alueella toimivat hoiva- ja asumisyksiköt eli esimerkiksi ikäihmisten hoiva- ja palvelukodit sekä erityispalveluiden eli vammaisten, kehitysvammaisten tai mielenterveyskuntoutujien palveluyksiköt. 

Kulttuuritarjottimelta hoiva- ja asumisyksiköt voivat valita heille sopivaa kulttuuritoimintaa. Kulttuuritarjottimen avulla kulttuurin tekijät ja yksiköt löytävät paremmin toisensa. 

Kulttuuritarjotin löytyy Oulun kaupungin nettisivuilta.

Jakolinkki