In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Oppilaan vanhemmille tarjotaan kaksi kertaa lukuvuodessa mahdollisuus keskustella luokanopettajan/luokanvalvojan kanssa koulunkäyntiin liittyvistä asioista, tarvittaessa useamminkin.

Maikkulanraitin yksikössä toinen vanhempain kanssa tapahtunut kehityskeskustelu  suoritetaan arviointikeskusteluna tammikuussa, joka korvaa väliarvioinnin.

 

Viestintää Wilmassa

Wilma on internetissä toimiva viestintä-ohjelma kodin ja koulun välille. Wilman välityksellä monipuolinen tieto koulusta kotiin kulkee kotiin nopeasti. Tietoa saa muun muassa poissaoloista, myöhästelyistä, koepäivistä ja numeroista, tapahtumista ja arvioinnista yleensä.

Kannattaa käydä Wilmassa säännöllisesti ja suorittaa vaaditut kuittaukset välittömästi, niin tiedämme täällä koulussa, että viesti on tullut perille.

Wilmatunnukset saat luokanopettajalta tai luokanvalvojalta aina lukuvuoden alussa.

 

Maikkulan yhtenäiskoulun kodin ja koulun yhteistyötoimikunta 2016-2017

Maikkulan yhtenäiskoulun kodin ja koulun yhteistyötoimikunta tukee koulun työtä, yhteisiä tavoitteita ja on kotien linkki koulun suuntaan. Yhteistyötoimikunta toimii osana Maikkulan yhtenäiskoulua. Toimimme koulun ja kotien välillä toiminnan organisoijana, koulun tapahtumia sekä koululaisten kasvua ja oppimista tukevana ja niihin kantaa ottavana toimijana. Yhteistyötoimikunnan toiminta on julkista ja avointa, jonka kokouksiin kaikki huoltajat ovat enemmän kuin tervetulleita.

Tehtäviämme ovat, yhteistyön parantaminen sekä lisääminen kodin ja koulun välillä, vanhempien osallisuuden siääminen koulutyöhön, erilaisen toiminnan (mm. vanhempainiltojen) organisointi ja toteutus, mahdollinen varainkeruu erilaisten tapahtumien kautta koulun toiminnan hyväksi, kannan ottaminen koulun antamaan kasvatukseen tai opetukseen, muilla tavoin koululaisten olojen parantaminen.

Yhteistyötoimikunta on yhteistyössä oppilastoimikunnan kanssa. Yhteistyötoimikunta keskustelee mm. seuraavista aiheista: Maikkulan koulun uudistamisesta, ruokailuista, retkistä, uuden opetussuunnitelman käyttöön otosta, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta sekä kasvatuksesta.

Maikkulan yhtenäiskoulun kodin ja koulun yhteistyötoimikunnan visio on se, että vanhemmat ovat koulutoiminnassa enemmän mukana. Tavoitteena on lisätä vanhempien aktiivista toimijuutta koululle päin. Toivomme lisää huoltajia osallistumaan kokouksiin sekä toimintaan, sillä Maikkulan yhtenäiskoulun kodin ja koulun yhteistyötoimikuntaan pyritään saamaan edustus kaikilta luokilta.

Toimikuntaan valitaan jäsenet lukuvuosittain ja jäsenyys kestää yhden lukuvuoden. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana lukuvuonna 2016-2017 toimii Maria Valtokari, varapuheenjohtajana Hanna-Riitta Kahelin ja sihteerinä Katri Nelo. Lisäksi toiminnassa ovat mukana rehtori Mauno Hiltunen, apulaisjohtaja Leena Vaaraneimi sekä opettajia.