Tervehdys hyvä huoltaja,

 

Maikkulan koulussa toimii vanhempaintoimikunta, jota kutsutaan myös kodin ja koulun yhteistyötoimikunnaksi.

 

Vanhempaintoimikunnan jäsenet lukuvuonna 2017-2018:

puheenjohtaja Olli-Pekka Kuokkanen

varapuheenjohtaja Jarkko Vähäkangas

sihteeri Harriet Tervonen

rahaston hoitaja Anita Pirilä

 

Toimikunta toimii yhteistyössä koulun opettajien ja johdon kanssa. Tärkeä osa toimintaa on tuoda vanhempien ääni kuuluviin koululaisia koskevissa asioissa, kuten uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Marraskuun kokouksessa asialistalla olivat 5-7 luokkien nivelvaihe, joka tarkoittaa siirtymistä alakoulun puolelta yläkoululle, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä koulussa valmisteilla olevat säännöt. Valmisteilla olevissa säännöissä huomio on kohdistettu myös mobiililaitteiden käyttöön.

Toimintaamme kehittääksemme haluaisimme lisää vanhempia mukaan, jotta kaikilta luokilta saataisiin edustus mukaan toimintaan. Tärkeä osa vanhempaintoimikunnan toimintaa on ollut myyjäis- ym. tapahtumatoiminta, jossa on kerätty pääomaa koululaisten virkistykseen ja keväällä jaettaviin stipendeihin. Em. toiminnan suunnittelua ja tapahtumien järjestämistä ei voi pitää yllä muutaman aktiivitoimijan turvin. Toimikunnan ja koulun tavoitteena onkin aktivoida lisää vanhempia mukaan toimintaan ja ns. jalkauttaa tätä toimintaa vanhempien pariin. Mikäli haluat toimia vuorovaikutteisesti koulun kanssa ja haluat tuoda näkökulmasi esiin huoltajana sekä toimia yhteistyössä esimerkiksi virkistysrahaston kartuttamisen merkeissä muiden huoltajien kanssa olet lämpimästi tervetullut joukkoomme.

 

Seuraava kokous on ti 17.10.2017 klo 18.00-19.00 alakoulun kirjastossa

 

 Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

 

Toivottaa Maikkulan yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunta

 

 

Kodin ja koulun yhteistyötoimikunnan kokous 12.9.2017