Koulun esittely

Koulun esittely

Maikkulan koulu on vuonna 2010 perustettu yhtenäiskoulu, jossa opiskelee 531 oppilasta. Alaluokilla (1 - 6) on 302 ja yläluokilla (7 - 9) 262 oppilasta. Koulu sijaitsee kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa, joista vanhempi, Maikkulanraitin alakoulu (vuosiluokat 1 – 6), valmistui vuonna 1989, ja nuorempi, Maikkulan yläkoulu (vuosiluokat 7 – 9), vuonna 1991. Parhaimmillaan Maikkulan koulukeskuksessa oli oppilaita vuonna 1996 jopa 720. Maikkulan alueen vanhin koulu on vuonna 1947perustettu Patamäen koulu (Oulujoen kuntaa vuoteen 1965 saakka). Patamäki liitettiin Maikkulan yhtenäiskouluun vuonna 2010. Koulun oppilaat siirtyivät lukuvuoden 2014 – 2015 alussa Maikkulanraitin koulurakennukseen. Patamäen koulurakennus jäi väistötilaksi (evakkotila) Oulun koulujen käyttöön.

Maikkulan alakoulun oppilaat ovat lähiseudulta Maikkulan, Iinatin ja Patamäen kaupunginosista. Sen sijaan vuosiluokkien 7 – 9 oppilaat rekrytoituvat huomattavasti laajemmalta alueelta. Pääosa oppilaista tulee Maikkulan alakoulusta, mutta enemmistön muodostavat Knuutilankankaalta, Madekoskelta ja Pikkaralasta rekrytoituvat oppilaat. Yläkoulun oppilaista kolmisenkymmentä käyttää päivittäin bussia koulumatkoihin.

Koulussamme toimii kolme alueellista pienryhmää, alakoulussa 1. - 2. luokkien ja 3. - 6. luokkien pienryhmät ja yläkoulussa 7. - 9. luokkien pienryhmä. 

Maikkulan koulun toimintaa ohjaava visio on kirjoitettu seuraavasti:
Hyvinvoiva ja oppiva ihminen luo kestävää tulevaisuutta.
Vanhan sanonnan mukaan me voimme ymmärtää menneisyyttä, mutta meidän on kuitenkin elettävä kohti tulevaisuutta, jonka sisältöä ja moninaisia käänteitä emme voi tietää emmekä ymmärtää. Voimme kuitenkin ennakoida tulevaisuutta lukemalla oman aikamme merkkejä ja oppimalla menneisyyden "virheistä", mutta näkemällä myös, että menneisyydestä tulevaisuuteen säilyy monia tärkeitä arvoja ja toimintakäytänteitä. Liikkuminen menneisyyden ja tulevaisuuden monesti kaltevalla rajapinnalla on kaikkea muuta paitsi helppoa, mutta silti mahdollista.

Elämme globaalista aikakautta ja olemme oppineet ymmärtämään, että kaikilla ihmisten tekemillä ratkaisuilla on globaalit vaikutuksensa. Esimerkiksi länsimaisella kulutuskäyttäytymisellämme on vaikutuksensa sekä Suomessa että samanaikaisesti vaikkapa Bangladeshissa tai Grönlannissa. Tarvitsemme havahtumista kestävään globaaliin tulevaisuuteen. Tulevaisuus on opittavissa, ja oppimisen kautta voimme tarkistaa materiaalisia tavoitteitamme ja kasvattaa hyvinvointiamme. Ihmiskunta on kulttuurievoluutiossaan epäilemättä käännekohdassa. Toivottavasti käänne tapahtuu harkiten ja suunnitellusti eikä aiheuta ylimääräistä surua ja tuskaa.

Toisaalta joudumme uuden teknologian valloittaessa vääjäämättä jalansijaa miettimään ja kehittämään uusia pedagogisia ratkaisuja ja sovelluksia. Suomalainen peruskoulu on luotu pääosin 1970- ja 1980-luvuilla. Se on omalla tavallaan syntyaikansa lapsi. Siinä on luonnollisesti monia säilyttämisen arvoisia piirteitä, mutta perusopetuksen on silti pystyttävä vastaamaan ennen kaikkea tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin. On tärkeää, että Maikkulan koulun peruspilarit ovat kohdallaan:

1. Laadukas opetus- ja kasvatustyö
2. Oppilaan kohtaaminen (aika, tila, asenne)
3. Yhteissuunnittelu/yhteistyö (aika ja resurssit)
4. Myönteisen ilmapiirin rakentaminen ja vaaliminen

Opettajilta ja muilta koulun aikuisilta sekä huoltajilta uskallamme vaatia seuraavia periaatteita:

Ole ratkaisukeskeinen!

Puutu ja sano tiukasti, mutta älä huuda. Ole assertatiivinen.

Kunnioita lapsen ja nuoren mielipidettä.

Jokaisella oppilaalla on osallisuuden näkökulmasta oikeus tulla kuulluksi.

Oppilaskunnan kautta oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisönä.

Kerro lapselle ja nuorelle, jos olet hänen kanssaan eri mieltä ja perustele, miksi.

Opasta oppilasta erottamaan oikea ja väärä, hyvä ja paha.

Yhteiset säännöt = rajat ovat välittämistä!

Koulun järjestyssäännöt koskevat kaikkia. Jokainen on niistä vastuussa.

Koulussa on selkeät ja turvalliset rajat ja niistä pidetään kiinni. Kaikkia rajoja ei

tarvitse perustella.

Varmista, että lapsi tai nuori on sisäistänyt säännöt ja tietää myös seuraamukset.

Positiivista käyttäytymistä voi oppia, sitä kannattaa harjoitella ja antaa siitä palautetta.

Muista oppilaan oikeudet ja myös hänen velvollisuutensa.

Vuorovaikutus on a ja o

Aikuisen ja lapsen/nuoren vuorovaikutus

Ole läsnä ja kuuntele, mitä oppilaalla on sanottavaa.

Oppilaantuntemus on hyvä vuorovaikutuksen lähtökohta.

Ole empaattinen ja anna aikaa oppilaalle.

Ota huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet.

Aikuisena ota vastuu kaikissa tilanteissa.

Ole aikuinen!

Itsetuntemus on hyvä aikuisuuden perusta.

Älä mene lapsen/nuoren tunteeseen mukaan.

Ota kritiikki positiivisena kehittämiskohteena.

Muista, että sinulla on vaitiolovelvollisuus.