Koulun esittely Koulun esittely

Maikkulan koulu on vuonna 2010 perustettu yhtenäiskoulu, jossa opiskelee 531 oppilasta. Alaluokilla (1 - 6)on 289 ja yläluokilla (7 - 9) 242 oppilasta. Koulu sijaitsee kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa, joista vanhempi, Maikkulanraitin alakoulu (vuosiluokat 1 – 6), valmistui vuonna 1989, ja nuorempi, Maikkulan yläkoulu (vuosiluokat 7 – 9), vuonna 1991. Parhaimmillaan Maikkulan koulukeskuksessa oli oppilaita vuonna 1996 jopa 720. Maikkulan alueen vanhin koulu on vuonna 1947perustettu Patamäen koulu (Oulujoen kuntaa vuoteen 1965 saakka). Patamäki liitettiin Maikkulan yhtenäiskouluun vuonna 2010. Koulun oppilaat siirtyivät lukuvuoden 2014 – 2015 alussa Maikkulanraitin koulurakennukseen. Patamäen koulurakennus jäi väistötilaksi (evakkotila) Oulun koulujen käyttöön.

Maikkulan alakoulun oppilaat ovat lähiseudulta Maikkulan, Iinatin ja Patamäen kaupunginosista. Sen sijaan vuosiluokkien 7 – 9 oppilaat rekrytoituvat huomattavasti laajemmalta alueelta. Pääosa oppilaista tulee Maikkulan alakoulusta, mutta enemmistön muodostavat Knuutilankankaalta, Madekoskelta ja Pikkaralasta rekrytoituvat oppilaat. Yläkoulun oppilaista nelisenkymmentä käyttää päivittäin bussia koulumatkoihin.

Koulussamme toimii kolme alueellista pienryhmää, alakoulussa 1. - 2. luokkien ja 3. - 6. luokkien pienryhmät ja yläkoulussa 7. - 9. luokkien pienryhmä. 

Maikkulan koulun toimintaa ohajaava visio on kirjoitettu seuraavasti:
Hyvinvoiva ja oppiva ihminen luo kestävää tulevaisuutta.
Vanhan sanonnan mukaan me voimme ymmärtää menneisyyttä, mutta meidän on kuitenkin elettävä kohti tulevaisuutta, jonka sisältöä ja moninaisia käänteitä emme voi tietää emmekä ymmärtää. Voimme kuitenkin ennakoida tulevaisuutta lukemalla oman aikamme merkkejä ja oppimalla menneisyyden "virheistä". Tämä on kaikkea muuta paitsi helppoa, mutta silti mahdollista.
Elämme globaalista aikakautta ja olemme oppineet ymmärtämään, että kaikilla ihmisten tekemillä ratkaisuilla on globaalit vaikutuksensa. Esimerkiksi länsimaisella kulutuskäyttäytymisellämme on vaikutuksensa sekä Suomessa että samanaikaisesti vaikkapa Bangladeshissa tai Grönlannissa. Tarvitsemme havahtumista kestävään globaaliin tulevaisuuteen. Tulevaisuus on opittavissa, ja oppimisen kautta voimme tarkistaa materiaalisia tavoitteitamme ja kasvattaa hyvinvointiamme. Ihmiskunta on kulttuurievoluutiossaan epäilemättä käännekohdassa.

Toisaalta joudumme uuden teknologian valloittaessa vääjäämättä jalansijaa meittimään ja kehittämään uusia pedagogisia ratkaisuja ja sovelluksia. Suomalainen peruskoulu on luotu pääosin 1970- ja 1980-luvuilla. Se on omalla tavallaan syntyaikansa lapsi. Siinä on luonnollisesti monia säilyttämisen arvoisia piirteitä, mutta perusopetuksen on silti pystyttävä vastaamaan ennen kaikkea tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin. On tärkeää, että Maikkulan koulun peruspilarit ovat kohdallaan:

1. Laadukas opetus- ja kasvatustyö
2. Oppilaan kohtaaminen (aika, tila, asenne)
3. Yhteissuunnittelu/yhteistyö (aika ja resurssit)
4. Myönteisen ilmapiirin rakentaminen ja vaaliminen

 

Oppilaan opas