Oppilaanohjaus

Oppilaan opintojen ohjauksesta ja koulunkäynnin tukemisesta huolehtivat kaikki koulumme opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Luokilla 7 - 9 oppilaanohjaus on oma oppiaine, josta vastaa oppilaanohjaaja. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjausta jokaisella vuosiluokalla ja oppilaanohjauksen tunnit on merkitty lukujärjestykseen. Oppituntien lisäksi oppilaaohjauksessa keskeisenä työmuotona on henkilökohtainen ohjaus ja tarvittaessa pienryhmäohjaus.

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä siten, että oppilaan opiskeluvalmiudet sekä sosiaaliset taidot kehittyvät ja elämänhallintataidot lisääntyvät. Oppilas ja huoltaja saavat oppilaanohjauksen avulla tietoa opiskelutaidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle. Oppilaanohajus antaa myös eväitä jatko-opintoihin hakeutumiseen ja niissä pärjäämiseen. Lisäksi oppilaat saavat Maikkulan koulussa koko peruskoulun ajan työelämävalmiuksia ja tietoa työelämään siirtymisestä.

Perusopetuksen luokilla 7 - 9 oppilaan opetussuunnitelmaan kuuluu myös työelämään tutustumista (tet). Lisätietoa tet.sta löytyy Oulun kaupungin perusopetuksen sivuilta.

Ohjaus ja tiedonkulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

Maikkulan koulun opinto-ohjaaja on Anne Pernu, puh. 044-703 9356  anne.pernu@eduouka.fi.