Oppilaskunta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki koulumme oppilaat. Toiminta tukee oppilaiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja antaa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Oppilaskuntatoiminta vaikuttaa monella hyvällä tavalla koulun arkeen; Kokouksissa harjoitellaan kokouskäytänteitä, suunnitellaan erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä, parannetaan koulun viihtyvyyttä ja monipuolistetaan välituntitoimintaa. 

 

Oppilaat valitsevat luokittain edustajansa oppilaskunnan hallitukseen, joka kokoontuu säännöllisesti. Oppilaskunnan hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, käsittelee oppilaiden, opettajien, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita. Hallitus ideoi myös itse käsiteltäviä asioita ja pyrkii näin kehittämään oppilaiden omia vaikutusmahdollisuuksia.

 

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet eli luokkien edustajat ovat aktiivisia osallistujia ja toimivat tärkeässä roolissa oman luokan asioiden eteenpäin viemisessä. Luokan edustajan kautta kaikki oppilaat saavat äänensä kuuluviin ja voivat näin olla vaikuttamassa koulumme arkeen ja kehittämiseen.