Arviointiviikko ja koetilanteet

Jakso päättyy arviointiviikkoon (jakson 7 viimeistä työpäivää), jonka aikataulu poikkeaa tavanomaisesta tuntikierrosta: arviointi tapahtuu klo 9.00 ja 14.00 välisenä aikana. Tuntikaavion koodeilla 1-7 on jokaisella oma arviointipäivänsä. Arviointiviikko alkaa 1. koodin arviointipäivällä ja etenee numerojärjestyksessä. Opettaja tiedottaa arviointipäivän tarkemmasta aikataulusta.  Poissaoloon arviointiviikolla täytyy olla erityisen painava syy ja se on ilmoitettava opettajalle Wilmassa viimeistään arviointipäivän aamuna. Jos opiskelija ei ilmoita poissaolostaan etukäteen, katsotaan arviointikerta käytetyksi.

Koetilaisuudessa opiskelija saa pitää mukanaan ainoastaan kokeen tekemisessä tarvittavia välineitä. Mikäli arviointipäivään sisältyy digitaalinen koe, opiskelija tekee sen omalla laitteellaan (vrt. Digitaalinen ylioppilastutkinto). Muut tavarat (myös puhelin) ja päällysvaatteet säilytetään kokeen ajan joko omassa kaapissa tai luokan etuosassa. Puhelimen pitäminen mukana koetilanteessa tulkitaan vilpiksi (kuten ylioppilastutkinnossa).

Opettaja ilmoittaa kurssin yhteydessä, miten ja milloin kokeet palautetaan jaksoarvioinnin valmistuttua. Kokeet on syytä käydä läpi ja säilyttää tuleviin kurssikokeisiin ja ylioppilaskokeisiin valmentautumista varten.

Liikunnan, musiikin ja kuvataiteen tunnit sekä koodille 8 sijoitettujen oppiaineiden arviointitilaisuudet pidetään arviointipäivinä klo 14.00 jälkeen opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.