Erityisopetus

Erityisopettaja Marjo Mattila, marjo.mattila ( at ) eduouka.fi, 044 7039 699 tai Wilmassa

Lukion erityisopettajan ensisijaisena tehtävänä on tarjota tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. 

Opiskelija voi 
  • saada yksilöohjausta 
  • osallistua lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitukseen 
Erityisopettaja
  • voi arvioida opiskelijan mahdollista lukivaikeutta ja suunnitella tarvittavia tukitoimia 
  • voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin löytämisessä ja vahvistamisessa 
  • auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa
  • ei anna tukiopetusta oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa 
  • voi tarvittaessa laatia opiskelijan luku- ja kirjoitusvaikeudesta lausunnon ylioppilastutkintolautakunnalle
Mikäli opiskelijalla on luku- ja kirjoitusvaikeus, sairaus, vamma tai muu opintoihin vaikuttava tilanne/asia, opiskelija on oikeutettu erityiseen tukeen ja hänelle voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma (PETS). Oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilastutkinnossa opiskelija on oikeutettu erityisjärjestelyihin, mikäli tuen tarve niitä edellyttää. 
 
Erityisopetuksen tai erityisen tuen tarpeesta voi keskustella aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, koulukuraattorin, -psykologin tai terveydenhoitajan kanssa. Opiskelija ja / tai vanhemmat voivat myös olla erityisopettajaan suoraan yhteydessä, mikäli opiskelu ei suju toivotulla tavalla ja syyksi epäillään oppimisvaikeutta. Kaikki vaikeudet eivät aina tule ilmi kaikille yhteisissä kartoituksissa. Erityisopettajalle voi siis myös itse varata ajan riippumatta ykkösvuoden alussa tehdystä luki-kartoituksesta.
 

Erityisjärjestelyjen saaminen ylioppilastutkinnossa edellyttää niiden suunnitelmallista kokeilemista lukio-opintojen aikana. Kokeileminen on syytä aloittaa jo ensimmäisenä lukiovuonna.