Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta siihen saa koululta ohjausta. Ilmoittautuville järjestetään infotilaisuus, jossa läsnäolo on varsinkin ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla välttämätöntä. Tarkista päivämäärä opinto-oppaasta.

Ilmoittautuminen tehdään jokaiselle tutkintokerralle erikseen ja se on aina sitova. Ilmoittautumisessa annettuja tietoja ei voi myöhemmin muuttaa eikä ilmoittautumista voi perua.

Ilmoittautumista koskevat määräajat löydät opinto-oppaasta. Syksyn tutkintokerralle ilmoittaudutaan toukokuussa ja kevään tutkintokerralle marraskuussa.

Toimintaohjeet, kun olet menossa ylioppilaskirjoituksiin

  • Päivitä Wilmassa yo-tutkinota koskeva suunnitelma lomakkeella Opinto-ohjaus 2 (tämä on tehty ykkösten opotunneilla keväällä ja se löytyy valikosta "Lomakkeet"). YTL vaatii, että ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan suunnitelma tutkinnon tekemisestä loppuun. Suunnitelmasi siirtyy Opo 2 -lomakkeelta suoraan ilmoittautumislomakkeelle.
  • Tarkista Wilmassa, että koululle ilmoittamasi yhteystiedot ovat oikein. Korjaa ne tarvittaessa. Lasku lähetetään koulun rekisterissä olevaan osoitteeseen ja se täytyy maksaa ennen ylioppilaskokeisiin osallistumista.
  • Täytä ilmoittautumislomake Wilmassa (löytyy myös valikosta "Lomakkeet") määräpäivään mennessä. Huomaa, että ilmoittautumiskohtaan kirjataan vain ne kokeet, joihin ilmoittaudut seuraavalle kerralle. Suunnitelmakohdassa näkyvät kaikki kokeet, joita olet ehkä tekemässä myöhemmin.
  • Ryhmänohjaajasi tarkistaa, että yo-tutkintoa koskevat säännöt toteutuvat sinun tutkinnossasi (ilmoittautuminen + suunnitelma) ja antaa sinulle palautetta ennalta sovittuun päivämäärään mennessä. Jos saat palautetta, tee ilmoittautumiseen tarvittavat korjaukset.
  • Kun ro:n tarkistusaika on päättynyt, tulosta lomake (löytyy Wilmassa valikosta "Tulosteet" eli älä tulosta sitä sivua, johon kirjoitit ilmoittautumistiedot). Allekirjoita tuloste ja vie se kansliaan. Alaikäisen osalta myös huoltaja allekirjoittaa ilmoittautumistulosteen.
  • Ilmoittautuminen ei lähde koululta eteenpäin, ellet toimita allekirjoitettua tulostetta kansliaan.
  • Ylioppilastutkintomaksu laskutetaan ilmoittautumistietojen mukaisesti. Laskun lähettää Oulun kaupunki (sitä ei makseta omalle koululle).

Lausunnot

  • Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, opiskelija voi jättää vieraskielisyystodistuksen arvostelua varten.
  • Mikäli opiskelija tarvitsee ylioppilaskokeisiinsa erityisjärjestelyjä, niitä on haettava n. kuukautta ennen ilmoittautumisen päättymistä. Todistusten / lausuntojen hankkiminen vie aikaa: olethan siis liikkeellä vähintään puolta vuotta ennen ilmoittautumistasi. Opiskelija on itse vastuussa näiden papereiden hankkimisesta ja toimittamisesta ajoissa koululle. Erityisjärjestelyjen hakeminen edellyttää aina hakemuslomakkeen täyttämistä yhdessä rehtorin kanssa määräpäivään mennessä. Ei siis riitä, että toimitat hakemusta varten tarvittavat lausunnot koululle eikä riitä, että olet keskustellut tai suunnitellut hakemusta erityisopen tai opon kanssa.
  • Mikäli ylioppilaskokeiden tai niihin valmistautumisen aikana sattuu jotain odottamatonta (esim. vakava sairastuminen), kokelas voi jättää tilanteesta puoltolauseen arvostelua varten. Puoltolause toimitetaan rehtorille välittömästi asian käytyä ilmi.