Koulun järjestyssäännöt

Koulun sisäisen järjestyksen ylläpitämisen, opiskelun esteettömän sujumisen sekä kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi Merikosken lukiossa noudatetaan seuraavia järjestyssääntöjä:

  1. Käyttäydy kaikkia kohtaan ystävällisesti ja kohteliaasti. Muista hyvät tavat!
  2. Saavu oppitunneille, kokeisiin ja koulun tilaisuuksiin ajoissa.
  3. Jätä kouluun tullessasi päällysvaatteet niille varattuun kaappiin tai naulakkoon.
  4. Seuraa tiedotusta etenkin Wilmasta, koulun kotisivuilta ja opinto-oppaasta sekä osallistu ryhmänohjaukseen.
  5. Ruokaile etuilematta sekä muista hyvät tavat ja siisteys.
  6. Huolehdi omalta osaltasi koulun ja sen ympäristön siisteydestä. Pysäköi pyörät, mopot ja autot niille varatuille paikoille.
  7. Päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty koulussa sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Tupakkatuotteet on kielletty koulun alueella. 

Jos opiskelija häiritsee opetusta, käyttäytyy epäasiallisesti tai muuten rikkoo lukion järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, syyllistyy rikkomukseen, koulun on ryhdyttävä lukiolain 26 § ja lukioasetuksen 12 § mukaisiin ojentamistoimiin, joita ovat kirjallinen varoitus tai opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Ks. Opetushallitus: http://www.oph.fi/oppilashuollon_opas/saadokset/lukiolaki