Koulun käytänteitä

Koulunkäynti

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Lukiolaki §25.)

Wilma

Opiskelija valitsee itselleen kurssit kurssitarjottimelta Wilma-ohjelmalla. Wilma-tunnus luodaan opiskelijalle lukioon ilmoittautumisen yhteydessä ja sen jälkeen mahdollisissa Wilmaa koskevissa pulmissa neuvoo koulusihteeri. Wilmasta opiskelija ja huoltajat näkevät työjärjestyksen, suoritukset ja tuntimerkinnät. Wilmassa selvitetään poissaolot ja viestitään koulun henkilökunnan kanssa. Wilmaan kirjataan opiskelua ja ylioppilaskokeita koskevat suunnitelmat ja Wilmassa ilmoittaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Oulun kaupungin lukioiden välinen yhteistyö

Oulun kaupungin lukiot noudattavat Merikosken lukion kanssa samaa tuntikaaviota seuraavin poikkeuksin:

  • Kastellin lukio: muiden lukioiden kanssa yhteiset koodit 4, 5 ja 7
  • Lyseon lukio: muiden lukioiden kanssa poikkeavat koodit 2 ja 8
  • Oulunsalon lukio: käytössä kokonaan oma tuntikaavio

Oulun aikuislukiossa päivittäisen työjärjestyksen pohjana on erilainen tuntikaavio ja aikuislukion lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Myös eLukio toimii aikuislukion tavoin kuudessa jaksossa.

Merikosken lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kursseja muissa Oulun kaupungin lukiossa. Niissä suoritetut kurssit hyväksytään osaksi opiskelijan oppimäärää. Toisessa lukiossa suoritettavista kursseista / vaihtojaksosta on aina sovittava etukäteen oman opinto-ohjaajan kanssa. Lukioiden välinen yhteistyö kuvataan Rotokollassa.