Kurssit arvioidaan jakson päätyttyä jaksoarviointipäivään mennessä. Valtakunnalliset kurssit (pakolliset ja syventävät) arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtaiset kurssit (soveltavat) arvioidaan suoritusmerkinnällä (suoritettu / hylätty) tai numerolla, opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Opiskelija näkee kurssiarvosanat ja niihin liittyvät lisätiedot Wilmassa.

Opiskelija saa kurssista väliaikaisesti merkinnän T, jos

  • hän on hyväksytystä syystä poissa kokeesta ja ilmoittanut poissaolostaan koepäivänä koululle tai
  • hänellä on tekemättä kurssiin kuuluvia tehtäviä tai
  • poissaoloselvityksiä puuttuu tai ne ovat epäselviä.

Opiskelija ottaa itse selvää vaadittavista täydennyksistä ja suorittaa ne viimeistään seuraavan jakson aikana. Puuttuva koe suoritetaan seuraavassa uusintakokeessa.

Mikäli opiskelija ei suorita vaadittuja täydennyksiä ja / tai puuttuvaa koetta annetussa määräajassa katsotaan kyseinen kurssi keskeytetyksi (K).

Mikäli opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan (4 / H), hänellä on mahdollisuus suorittaa kurssin koe uudelleen yhden kerran erillisessä uusintakokeessa. Uusintakoe koskee yleensä kurssin koko oppimäärää ja arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvioinnissa.

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa. Uusintakoetta edeltävän jakson kursseille ilmoittaudutaan Tentit -välilehdellä. Mikäli kyseessä on aikaisemmin opetetun kurssin uusintakoe, siihen ilmoittaudutaan opettajalle Wilma-viestillä. Opettajalle on ilmoitettava koetta ennen, mikäli ei pystykään osallistumaan ilmoittautumaansa kokeeseen.

Hylätyn kurssiarvosanan voi myös korottaa osallistumalla uudelleen kyseiselle kurssille.

Hyväksytty kurssi suoritetaan uudelleen osallistumalla kurssille. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus yhden kerran korottaa hyväksytyn kurssin arvosanaa korotuskokeessa. Lopulliseksi arvosanaksi tulee tällöin suorituksista parempi.

Korotuskokeeseen ilmoittaudutaan sitovasti asianomaiselle opettajalle määräaikaan mennessä Wilma-viestillä. Opettajalle on ilmoitettava ennen koetta, mikäli ei pystykään osallistumaan ilmoittautumaansa kokeeseen.