Osallistuminen opetukseen

Valtaosa kursseista suoritetaan normaalisti osallistumalla opetukseen: opiskelija osallistuu oppitunneille, selvittää ja tarvittaessa korvaa poissaolonsa, tekee opettajan antamat tehtävät määräajassa ja osallistuu kokeeseen tai muuhun arviointitilaisuuteen. Kursseja voi suorittaa osallistumalla opetukseen oman lukion lisäksi myös muissa Oulun lukioissa (päivälukiot, aikuislukio ja eLukio). Valinnat muihin lukioihin tehdään yhdessä opon kanssa, koska niihin liittyy rajoitteita.

Itsenäinen suorittaminen

Itsenäisesti eli tenttimällä kurssin voi suorittaa, jos saa siihen rehtorin ja opettajan luvan. Lupaa kurssin suorittamiseen anotaan kirjallisesti rehtorilta ja asianomaiselta opettajalta erillisellä lomakkeella ennen jakson alkua tai välittömästi jakson alussa. Kurssin suorittaminen itsenäisesti on mahdollista sellaisella jaksolla, jolloin kurssia opetetaan.

Tenttimistä ei suositella silloin, kun aineen opiskelumenestys on heikko. Tenttiessä opiskelija osallistuu vain kurssin ensimmäiselle oppitunnille (ei muuhun opetukseen) ja tekee opettajan antamat tehtävät itsenäisesti ja osallistuu opettajan määrittelemällä tavalla kurssin arviointiin (esim. loppukoe, kielten sanakokeet ja kuuntelut). Tenttimällä suoritettu kurssi on suoritettava hyväksytyllä arvosanalla (hylätystä tenttisuorituksesta ei anneta kurssimerkintää). Suoritus hylätään, mikäli opiskelija ei noudata sovittuja aikatauluja.

Hyväksilukeminen

Jos opiskelijalla on suorituksia esim. muista toisen asteen oppilaitoksista, harrastustoimintaan liittyvistä koulutuksista tai vaihto-opiskeluajalta, hän voi anoa niiden hyväksilukemista lukio-opintoihin. Rehtori päättää, voidaanko lukiokursseja korvata aiemmilla opinnoilla tai voidaanko muualla suoritetut kurssit hyväksyä osaksi lukion oppimäärää, valinnaisiksi kursseiksi.