Lukiolainen voi hakea toisen asteen opintotukea, joka koostuu valtion rahoittamasta opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea. Opintotuen myöntämisen perusteina ovat hakijan opintomenestys, taloudellisen tuen tarve ja vähintään 17 vuoden ikä. Opintorahan suuruus määräytyy opiskelijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn sekä vanhempien tulojen mukaan.

Opintotukea voidaan myöntää vain päätoimiselle opiskelijalle, joka suorittaa lukion 75 kurssia enintään neljässä vuodessa ja osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen. Opintotuki myönnetään yleensä kolmannen opiskeluvuoden loppuun. Mikäli opiskelija jatkaa opintojaan neljännelle vuodelle, opintotuki täytyy hakea uudestaan. Opintotukihakemukseen tarvittavat todistukset saa kansliasta. Aiheetta maksettu opintotuki peritään takaisin.

Lisätietoja Kelalta