Oppikirjat

Jokainen opiskelija tarvitsee kannettavan päätelaitteen: osa oppimateriaalista on sähköistä ja ylioppilaskokeiden sähköiset kokeet tehdään omalla kannettavalla tietokoneella.

Mikäli hankit käytetyn (paperisen) oppikirjan, huolehdi jo ennen kurssin alkua, että sen tehtäväosio on puhdas. Oppikirjoista voit valita digikirjan tai printin, ellei toisin mainita. Oppikirjoista käy vain uusin painos.

       
Äidinkieli ja kirjallisuus, Suomen kieli ja kirjallisuus      
ÄI01 Haapala ym. Särmä-oppikirja + Tehtäviä 1  Otava  
(oppikirja ja työkirja sähköisinä)
ÄI02 Haapala ym. Särmä-oppikirja + Tehtäviä 2  Otava  
(oppikirja ja työkirja sähköisinä)
ÄI03 Haapala ym. Särmä-oppikirja + Tehtäviä 3  Otava  
(oppikirja ja työkirja sähköisinä)
Äi04 Haapala ym. Särmä-oppikirja + Tehtäviä 4  Otava  
(sähköinen työkirja) 
ÄI05 Haapala ym. Särmä-oppikirja  Otava  
(EI työkirjaa) 
ÄI06 Haapala ym. Särmä-oppikirja + Tehtäviä 6  Otava  
(sähköinen työkirja) 
ÄI09

Haapala ym. Särmä-oppikirja + Tehtäviä 9

 (sähköinen työkirja) 

Otava  
       
Äidinkieli ja kirjallisuus, Suomi toisena kielenä         
S201-06 Sovitaan kurssikohtaisesti    
       
Vieras kieli, Englanti (A-kieli )      
ENA01 Insights, Course 1 Otava  
ENA02 Insights, Course 2 Otava  
ENA03 Insights, Course 3 Otava  
ENA04 Insights, Course 4 Otava  
ENA05 Insights, Course 5 Otava  
ENA06 Insights, Course 6 Otava  
ENA07 Insights, Course 7 Otava  
ENA08 Insights, Course 8 Otava  
ENA09 Abilities- englantia abiturienteille  (digikirja) Otava  
       
Toinen kotimainen kieli, Ruotsi (B1-kieli)      
RUB11 Fokus 1 Otava  
RUB12 Fokus 2 Otava  
RUB13 Fokus 3 Otava  
RUB14 Fokus 4 Otava  
RUB15 Fokus 5 Otava  
RUB16 Fokus 6 Otava  
RUB17 Fokus 7 Otava  
RUB19 Fokus 1 Otava  
RUB18 opettajan jakama materiaali    
RUB110 opettajan jakama materiaali    
RUB112 opettajan jakama materiaali    
       
Vieras kieli, Saksa (B2- ja B3-kielet)      
SAB31 Magazin.de 1 Otava  
SAB32 Magazin.de 2 Otava  
SAB33/SAB21 Magazin.de 3 Otava  
SAB34/SAB22 Magazin.de 4 Otava  
SAB35/SAB23 Magazin.de 5 Otava  
SAB36/SAB24 Magazin.de 6 Otava  
SAB37/SAB25 Magazin.de 7 Otava  
SAB38/SAB26 Magazin.de 8 Otava  
       
Vieras kieli, Ranska (B2- ja B3-kielet)      
RAB31-2  J'aime 1 Otava  
RAB33-4/RAB21-2 J'aime 2 Otava  
RAB35-7/RAB23-5 J'aime 3 Otava  
       
       
       
Matematiikka, lyhyt      
  MAOL-taulukot ja laskin kaikilla kursseilla    
MAY01 Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1, Luvut ja lukujonot SanomaPro  
MAB02 Huippu 2 Otava  
MAB03 Huippu 3 Otava  
MAB04 Huippu 4 Otava  
MAB05 Huippu 5, digikirja Otava  
MAB06 Huippu 6 Otava  
MAB07 Huippu 7 Otava  
MAB08 Huippu 8 Otava  
MAB09 Lyhyt matematiikka 9 Kertaus (vanha ops) SanomaPro  
MAB11 Ei erillistä oppikirjaa    
       
Matematiikka, pitkä      
  MAOL-taulukot ja laskin kaikilla kursseilla    
MAY01 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka1 SanomaPro  
MAA02 Tekijä Pitkä matematiikka 2 SanomaPro  
MAA03 Tekijä Pitkä matematiikka 3 SanomaPro  
MAA04 Tekijä Pitkä matematiikka 4 SanomaPro  
MAA05 Tekijä Pitkä matematiikka 5 SanomaPro  
MAA06 Tekijä Pitkä matematiikka 6 SanomaPro  
MAA07 Tekijä Pitkä matematiikka 7 SanomaPro  
MAA08 Tekijä Pitkä matematiikka 8 SanomaPro  
MAA11 Tekijä Pitkä matematiikka 11 SanomaPro  
MAA12 Tekijä Pitkä matematiikka 12 SanomaPro  
MAA16 Ei erillistä oppikirjaa    
MAA15 YO Kertaus Tekijä Pitkä matematiikka SanomaPro   
MAA14 YO Kertaus Tekijä Pitkä matematiikka SanomaPro  
       
Biologia      
BI01 Happonen ym. Bios1, Elämä ja evoluutio SanomaPro  
BI02 Happonen ym. Bios2, Ekologia ja ympäristö SanomaPro  
BI03 Happonen ym. Bios3, Solu ja perinnöllisyys SanomaPro  
BI04 Happonen ym. Bios4, Ihmisen biologia SanomaPro  
BI05 Happonen ym. Bios 5, Biologian sovellukset SanomaPro  
       
Maantiede      
GE01 Cantell ym. Geos 1, Maailma muutoksessa  SanomaPro  
GE02 Cantell ym. Geos 2, Sininen planeetta  SanomaPro  
GE03 Cantell ym. Geos 3, Yhteinen maailma   SanomaPro  
GE04 Cantell ym. Geos 4, Geomedia -tutki, osallistu ja vaikuta  SanomaPro  
       
Fysiikka      
  MAOL-taulukot    
FY01 Lehto ym, FY1 SanomaPro   
FY02 Lehto ym, FY2 SanomaPro  
FY03 Lehto ym, FY3 SanomaPro  
FY04 Lehto ym, FY4 SanomaPro  
FY05 Lehto ym, FY5 SanomaPro  
FY06 Lehto ym, FY6 SanomaPro  
FY07 Lehto ym, FY7 SanomaPro  
FY08 Lehto ym, FY8 SanomaPro  
FY09 Ei erillistä oppikirjaa    
       
Kemia      
  MAOL-taulukot
kaikilla kursseilla joko digikirja tai paperinen kirja
Otava  
KE01 Mooli 1 (ops 2016) Otava  
KE02 Mooli 2 (ops 2016) Otava  
KE03 Mooli 3 (ops 2016) Otava  
KE04 Mooli 4 (ops 2016) Otava  
KE5 Mooli 5 (ops 2016) Otava  
KE6 Abi Kemia (vanha ops) Otava  
       
Uskonto      
UE01 Ikkala, Jämsä ym.,Uusi Arkki 1. Uskonto ilmiönä ja Lähi-idän uskonnot Edita  
UE02 Ikkala, Jämsä ym., Uusi Arkki 2. Maailmanlaajuinen kristinusko Edita  
UE03 Airaksinen, Mikkola, Valo III. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä. Otava  
UE04 Ikkala, Ketola ym. Uusi Arkki 4.Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa Edita  
UE05 ja UE06 Hämeenniemi ym. Uusi arkki 5-6. Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa. Edita  
Elämänkatsomustieto      
ET01 Kajas, Meltovuo, Oilinki, Tiirikainen: Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu Tabletkoulu verk-kokirja
ET02 Kajas, Meltovuo, Oilinki, Tiirikainen: Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä Tabletkoulu verkkokirja
ET3 Meltovuo, Oilinki, Tiirikainen: Yksilö ja yhteisö Tabletkoulu verkkokirja
Filosofia      
FI01 Keinänen, Vaden: Filosofian haasteet Atena  
FI02 Keinänen, Vaden, Enwald; Etiikan haasteet Atena  
FI3 Keinänen: Yhteiskuntafilosofian haasteet Atena  
FI4 Keinänen, Vaden: Tietämisen haasteet Atena  
Psykologia      
PS01 Skeema 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen Edita  
PS02 Skeema 2. Kehittyvä ihminen Edita  
PS03 Skeema 3. Tietoa käsittelevä ihminen Edita  
PS04 Skeema 4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys Edita  
PS05 Skeema 5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen Edita  
       
Historia      
HI01 Forum I: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa Otava  
HI02 Forum II: Kansainväliset suhteet Otava  
HI03 Forum III: Itsenäisen Suomen historia Otava  
HI04 Forum IV: Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys  Otava  
HI5 Forum V: Ruotsin Itämaasta Suomeksi Otava  
HI6 Forum VI: Maailman kulttuurit kohtaavat Otava  
HI7 Abi: Historia Otava  
Yhteiskuntaoppi      
YH01 Forum I: Suomalainen yhteiskunta Otava  
YH02 Forum II: Taloustieto Otava  
YH03 Forum III: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma  Otava  
YH4 Forum 4: Kansalaisen lakitieto Otava  
YH5 Abi: Yhteiskuntaoppi Otava  
Musiikki      
MU01 Juutilainen, Kukkula: Lukion MUSA 1 SanomaPro  
MU02 Juutilainen, Kukkula: Lukion MUSA 2 SanomaPro  
Terveystieto      
TE01  Antikainen ym. Terve 1 Terveyden perusteet SanomaPro  
TE02 Antikainen  ym. Terve 2. Ihminen, ympäristö ja terveys SanomaPro  
TE03 Antikainen ym. Terve 3. Terveyttä tutkimassa SanomaPro  
       
Opinto-ohjaus      
OP01 Ahonen, Lounassalo, Tast: OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016) Tabletkoulu verkkokirja
OP02 Ahonen, Lounassalo, Tast: OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016) Tabletkoulu verkkokirja