Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista. Opiskeltuja ja arvioituja kursseja ei voi jälkikäteen poistaa.

Oppimäärästä 2/3 on opiskeltava hyväksytysti. Näinollen opiskelijalla voi opetussuunnitelman perusteissa määritellyistä valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

opiskeltuja kursseja             hylättyjä kursseja voi olla enintään

1-2 kurssia                                 0

3-5 kurssia                                 1

6-8 kurssia                                 2

9 kurssia tai enemmän              3

Opintojen päättövaiheessa annetaan kustakin oppiaineesta yksi arvosana. Opiskelija voi halutessaan pyytää arvosanan muuttamista S-merkinnäksi liikunnasta, valinnaisista vieraista kielistä, joita on opiskellut enintään kaksi kurssia sekä niistä oppiaineista, joita on opiskellut ainoastaan yhden kurssin. Pyyntö tehdään kirjallisesti kansliassa. Tarkista aikataulu abin kalenterista.