Meille Merikosken lukiossa on tärkeää, että jokainen opiskelija löytää itselleen parhaan tavan oppia. Mikäli joku tarvitsee opiskeluunsa tukea, teemme parhaamme tuen järjestämiseksi. Lukiossa opiskelijan tukeminen perustuu siihen, että opiskelija itse haluaa ottaa tukea vastaan.

Opinto-ohjaus kuuluu lukion opetussuunnitelman mukaan jokaiselle opiskelijalle. Jokainen suorittaa kaksi pakollista opokurssia ja on sen lisäksi oikeutettu henkilökohtaiseen - ja ryhmäohjaukseen oman tarpeen mukaan. Lisäksi tarjoamme koulukohtaisia soveltavia kursseja, joilla voi parantaa omia opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja hyvinvointiaan.

Jokainen voi saada tukea oppimiseen aineenopettajalta, opolta ja erityisopettajalta. Aineenopettajalta voit pyytää tukiopetusta ja vinkkejä aineen opiskeluun. Opo auttaa asioiden järjestämisessä, aikatauluttamisessa ja omien opiskelutapojen löytämisessä. Erityisopettajan kanssa voit selvitellä omia oppimisen erityisiä tarpeitasi.

Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Pyrkimyksenä on ehkäistä oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja muita opiskeluun liittyviä ongelmia tunnistamalla ne mahdollisimman varhain. Opiskeluhuoltoa koordinoi monialainen opiskeluhuoltoryhmä.

Ohjaus ja opiskeluhuolto on kuvattu tarkemmin Helppari -oppaassa.