Poissaolot

Jos opiskelija joutuu olemaan pois koulusta, sitä varten anotaan lupa etukäteen erillisellä lomakkeella. Anomus osoitetaan ryhmänohjaajalle (enintään 5 päivän poissaolot) tai rehtorille (enemmän kuin 5 päivän poissaolot). Ennakoimattomissa tapauksissa huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan itse on ilmoitettava poissaolon syy Wilmassa välittömästi poissaolopäivänä. Opiskelijan on opiskeltava poissaolonsa aikana tunnilla käsitellyt asiat itsenäisesti. Poissaolot on opettajan harkinnan mukaan korvattava opettajan antamilla tehtävillä. Kurssi voidaan hylätä, jos opettaja arvioi opiskelijan antaman näytön riittämättömäksi. Tukiopetus ei ole tarkoitettu opiskelijalle, joka omaehtoisen loman vuoksi jää jälkeen opinnoissaan.

Arviointiviikolla poissaolosta tulee erityisen paljon harmia ja sitä täytyy yrittää välttää. Jos kuitenkin sairauden vuoksi joutuu arviointiviikolla olemaan pois,

  • huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse ilmoittaa poissaolon ja sen syyn opettajalle Wilmaan koepäivän aamuna, jolloin opiskelija saa oikeuden kokeen tekemiseen uusintakokeessa.
  • opiskelija ilmoittautuu uusintakokeeseen määräajassa.

Jos arviointiviikolla jää väliin sairauden vuoksi useampi kuin yksi arvioitava suoritus, niiden tekemisestä on neuvoteltava erikseen kunkin opettajan kanssa. Lähtökohtaisesti uusintakokeita tehdään vain uusintakoepäivinä, joita on yksi jokaisessa jaksossa.