Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe, reaaliaineen koe. Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen valintansa mukaan. 

Opiskelija voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin, kun hän on opiskellut kyseisen aineen pakolliset kurssit. Kokeet laaditaan kuitenkin pakollisien ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi) ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet:

  • Matematiikassa: pitkä (A-taso) ja lyhyt (B-taso)
  • Vieraissa kielissä: pitkä (A-taso) ja lyhyt (C-taso)
  • Toisessa kotimaisessa kielessä: pitkä (A-taso) ja keskipitkä (B-taso)

Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, minkä tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Kokelaan on suoritettava A-tason koe vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa. Tutkintoon saa sisältyä vain yksi saman oppiaineen koe. Kokeen tasovalintaa ei voi ilmoittautumisen jälkeen vaihtaa, mutta hylätyn A-tason kokeen voi uusia lyhyen oppimäärän kokeena, mikäli kokelaan tutkintoon tämän jälkeenkin sisältyy yksi pakollinen A-tason koe.

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää:

  • PS, FI, HI, FY ja BI ovat samana päivänä (= reaali 1)
  • UE, UO, ET, YH, KE, GE ja TE ovat samana päivänä (= reaali 2)

Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen eli yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla kokelas voi osallistua useampaan reaaliaineen kokeeseen.

Ylioppilastutkinnon saa hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Kaikkien kokelaan valitsemien pakollisten aineiden kokeisiin täytyy osallistua tänä aikana. Tutkinnon voi myös suorittaa yhden tutkintokerran aikana, mikäli se ei sisällä kahta A-tason vieraan kielen koetta tai kahta saman päivän reaalikoetta. Äidinkielen koe jakautuu kahdelle koepäivälle, joista molempiin on osallistuttava samalla tutkintokerralla. Jollei tutkintoa ole suoritettu säädetyssä ajassa, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava.