Oppimisen tuki

Opiskelutaito on lukiolaisen ammattitaito ja ehkä tärkein lukiosta mukaan saatu eväs tulevaisuutta ajatellen. Opiskelutaitoja pitää aktiivisesti kehittää koko lukion ajan. Opettajat ohjaavat omien aineidensa puitteissa järkeviin opiskelutapoihin. Ajankäytön hallintaa, oman opiskelun suunnittelua, oman oppimistyylin tunnistamista ja oman oppimisen kehittämistä harjoitellaan opotunneilla vähän. Mikäli näitä taitoja haluaa harjoitella lisää, voi valita OP05-kurssin.

Mikäli opiskelu ei suju toivotulla tavalla, aineenopettajalta voi pyytää tukiopetusta. Lukiossa tukiopetus perustuu aina opiskelijan omaan tarpeeseen ja on vapaaehtoista. Tukiopetuksen saaminen edellyttää aina myös ahkeraa itsenäistä työskentelyä oppimisen hyväksi. Tukiopetuksella ei paikata omaehtoisten poissaolojen (esim. lomamatkat) aiheuttamia aukkoja tiedoissa/taidoissa.

Opiskelun hallinnan pulmissa autaa opinto-ohjaaja. Opon kanssa voi vaikkapa suunnitella aikatauluja, miettiä strategioita rästitehtävien tekemiselle ja muutenkin opetella tehokkaampia opiskelun taitoja. Opoon kannattaa ottaa yhteyttä myös silloin, jos tuntuu, että saa kovasta työstä huolimatta heikkoja arvosanoja.

Mikäli opiskeljalla on jokin sairaus, vamma tai vaikkapa kielen kehityksen häiriö (esim. lukivaikeus), opiskelija voi saada tukea jo opiskelun aikana eli hänen opiskelunsa ja koetilanteensa voidaan järjestää tarvittaessa toisin kuin muilla. Erityistä tukea tarvitsevalle laaditaan pedagogisen tuen suunnitelma (PESU). Opiskelija näyttää PESU:n opettajalle niiden kurssien alussa, joissa katsoo tarvitsevansa tukitoimia.

Vinkkejä ja harjoitusmateriaalia eri oppiaineisiin: