Alustavia tuloksia voit tiedustella opettajalta viikon kuluttua ylioppilaskoepäivästä. Opettajan tekemä alustava arviointi voi muuttua lautakunnassa. Alustavassa arvioinnissa ei huomioida luki-vaikeutta, sairauksia, vammoja, vieraskielisyyttä tai muita puoltolauseita. Pisterajat, jotka määräävät minkä arvosanan kukin kokeestaan saa, voivat niinikään muuttua. Vanhoja pisterajoja voit tutkailla YTL:n netissä.

Lopullinen arviointi tehdään YTL:ssa. Lopullisessa arvioinnissa huomioidaan mahdolliset kokelaan ja koulun lähettämät todistukset ja puoltolauseet. Ylioppilaskokeiden lopulliset tulokset tulevat koululle keväällä 25.5. mennessä ja syksyllä 23.11. mennessä. Tulokset näkyvät heti niiden tultua julkisiksi Wilmassa. Niitä ei voi tiedustella koululta puhelimitse.

Hyväksytysti suoritetun kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajaa. Arvosanoista parempi jää voimaan. Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ensimmäistä suorituskertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Tutkinnon täydentäminen on mahdollista, kun tutkinto on suoritettu. Sitä voi täydentää kokeilla, joihin ei ole aikaisemmin osallistunut.

Kompensaatiolla tarkoitetaan hylätyn pakollisen kokeen korottamista hyväksytyksi muiden suoritettujen kokeiden perusteella. Hylättyjä ylimääräisiä kokeita ei kompensoida. Mikäli ylimääräisestä kokeesta saa hylätyn, sitä ei merkitä todistukseen lainkaan. Kompensaatio tehdään hylätylle pakolliselle kokeelle automaattisesti, ellei kokelas ole sitä erikseen kieltänyt.

Jokaisesta (pakollisesta ja ylimääräisestä) hyväksytysti suoritetusta ylioppilastutkinnon kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä sen mukaan, minkä arvosanan kokelas on kokeesta saanut:

  • laudatur (L) 7,
  • eximia cum laude approbatur (E) 6,
  • magna cum laude approbatur (M) 5,
  • cum laude approbatur (C) 4,
  • lubenter approbatur (B) 3 ja
  • approbatur (A) 2.

Tutkinnosta kerätyt kompensaatiopisteet lasketaan yhteen. Hylätyt suoritukset on jaettu neljään luokkaan: i+, i, i- ja i=. Mikäli kompensaatiopisteitä on vähintään 12, korotetaan i+ hyväksytyksi. Vastaavasti 14 pistettä riittää korottamaan i:n, 16 i-:n ja 18 i=.