Valmistuminen

Lukiosta valmistuminen tarkoittaa, että saat lukion päättötodistuksen. Ylioppilaaksi valmistuminen edellyttää lukion päättötodistuksen lisäksi hyväksytysti suoritetun ylioppilastutkinnon. Abivuoden tärkeät päivämäärät on koottu Abin kalenteriin.

Muistilista asioista, joista huolehdit itse, kun päättötodistuksen valmistuminen alkaa olla käsillä.

  • Tarkista 3. jakson todistuksesta (keväällä valmistuvat) tai 1. jakson todistuksesta (syksyllä valmistuvat), että suorittamasi kurssit on merkitty oikein. Mikäli löydät virheitä, ota yhteyttä ko. aineen opettajaan.
  • Tarkista, että jokaisessa oppiaineessa toteutuu 2/3 -sääntö (=2/3 opiskelemistasi valtakunnallisista kursseista on suoritettu hyväksytysti).
  • Ilmoita kansliaan, mikäli haluat vaihtaa jonkin päättöarvosanan S:ksi (oppiaineet, joista olet opiskellut vain 1 kurssin, valinnaiset vieraat kielet enint. 2 kurssia, liikunta).
  • Sovi mahdollisista päättöarvosanakorotuksista opettajan kanssa.
  • Tee mahdolliset rästitehtävät / puuttuvat suoritukset ajoissa!
  • 75 kurssia on oltava valmiina keväällä valmistuvilla 30.4. ja syksyllä valmistuvilla 31.10.  (= opettaja on myös ehtinyt tarkistaa suoritukset ja antaa arvosanat).

Aikarajat koskevat niitä, jotka valmistuvat ylioppilaiksi ja osallistuvat lakkiaisiin.

Mikäli et osallistu ylioppilastutkintoon tai sinulla on tutkinnon suorittaminen kesken, voit valmistua lukiosta lukion oppimäärän suoritettuasi milloin tahansa pyytämällä kansliasta päättötodistuksen. Voit pyytää päätötodistuksen jo aiemmin, vaikka aikoisit uusia ylioppilaskirjoituksia myöhemmin. Päättötodistuksen saatuasi et ole enää lukion opiskelija: et ole oikeutettu opintotukeen, mutta voit saada työhallinnon palveluja (esim. työkokeilupaikan ja tuet).

Lakkiaiset

Ylioppilaaksi valmistuminen tarkoittaa, että kokelas on suorittanut sekä lukion oppimäärän että pakolliset ylioppilaskokeet hyväksytysti.

  • Kevään lakkiaiset vietetään viikon 22 lauantaina lukuvuoden päättymisen yhteydessä ja syksyn lakkiaiset itsenäisyyspäivän tienoilla, tavallisimmin itsenäisyyspäivää edeltävän arkipäivän iltapäivällä. Tarkista päivämäärä opinto-oppaasta.
  • Lakkiaisseremoniaa harjoitellaan etukäteen joko edellisenä päivänä (keväällä) tai välittömästi ennen juhlaa (syksyllä). Tarkista harjoitusten ajankohta ryhmänohjaajaltasi tai kansliasta. Lakitettavien läsnäolo harjoituksissa on välttämätöntä.
  • Ylioppilaslakin hankkimisesta vastaa ylioppilas itse. Lakki tuodaan harjoituksiin nimilapulla varustettuna.