Kurinpidolliset keinot

Kurinpidollisia keinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, rehtorin/apulaisjohtajan puhuttelu sekä kirjallinen varoitus.

Oppilas saa lähetteen kasvatuskeskusteluun rikottuaan koulun sääntöjä. Oppilas soittaa keskustelun kuluessa huoltajalle ja kertoo tapahtuneesta. Myös opettaja puhuu huoltajan kanssa.