7-9 luokkien kokeet

7. luokat

8. luokat

9. luokat

Lukukauden alussa laaditaan suunnitteilla olevista kokeista koekalenteri. Oppilaille jaetaan luokkakohtaiset koelistat. Kalenterissa olevien kokeiden lisäksi pidetään kirjallisia läksynkuulusteluja, sanakokeita ja muita pienempiä testejä.

Opettajat merkitsevät tulevat kokeet myös Wilmaan, josta oppilaat ja huoltajat näkevät mahdolliset alkuperäiseen aikatauluun tulleet muutokset.

Mahdollinen koevilppi johtaa kasvatuskeskusteluun. Koetulos hylätään. Kokeen luonteesta riippuen oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus osoittaa osaamisensa saman päivän aikana heti koetunnin tai saman koulupäivän jälkeen opettajan määräämällä tavalla. Vilpillinen käytös heijastuu käyttäytymisen arviointiin ja opintojen aikaisessa arvioinnissa myös oppiaineen arviointiin. Toistuvasta vilpillisestä menettelystä seuraa jälki-istunto.

Poikkeukselliset koejärjestelyt

1. Etukäteen sovittu poissaolo

Mikäli oppilas on koepäivänä pois koulusta etukäteen anotulla luvalla, hän sopii opettajan kanssa kokeen tekemisen ajankohdasta hyvissä ajoin etukäteen.

2. Sairauspoissaolo

Oppilas itse ottaa yhteyttä opettajaan sopiakseen kokeen teosta. Oppilas tekee rästiin jääneen mahdollisimman pian kouluun paluun jälkeen joko läksyparkissa tai koeaineen oppitunnilla.

Huom! Huoltajalta on tultava selvitys poissaolon syystä koepäivän aikana.

3. Muu poissaolo

Mikäli oppilas on pois koetunnilta esimerkiksi hammaslääkärikäynnin vuoksi, hän tekee kokeen jollakin muulla tunnilla saman päivän aikana. Oppilas itse sopii asiasta opettajan kanssa etukäteen.

Jos oppilas on luvatta pois kokeesta, hänellä ei ole oikeutta tehdä koetta jälkeenpäin.

Jos oppilas tulee kokeeseen ja palauttaa tyhjän paperin, suoritus on hylätty. Erillinen koe järjestetään oppilaalle, joka on ollut poissa yhteisestä kokeesta sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia.