Koulumme

Myllytullin yhtenäinen peruskoulu muodostuu Myllytullin pääkoulusta (luokat 1-9) ja Nuottasaaren koulusta (luokat 1-3), jotka sijaitsevat 2 km päässä toisistaan. Oppilasmäärämme on n. 600. Koulussamme on 1.-3. lk pienryhmä, 4.-6. lk pienryhmä ja 7.-9. lk pienryhmä, joissa tarjotaan tukea pääosin keskustan alueella asuville lapsille ja nuorille tehostetun tuen tai erityisen tuen tarpeen vuoksi.

Koulussamme on kuvataiteen erikoisluokkia (3.-9.lk). Teemme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kulttuuriyhteistyö on erityisen vilkasta. Teemme tiivistä yhteistyötä myös mm. nuorisotoimen kanssa. Oppilaskunta ja tukioppilaat toimivat aktiivisesti. Koti-koulutoimikunta kokoontuu säännöllisesti.

Myllytullin koulun arvot juliste.