Kielet

Oulun kaupungissa noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymää kieliohjelmaa. Kieliohjelman tavoitteena on taata perusopetuksen ja lukion oppilaille laaja ja monipuolinen kielitaito tasapuolisesti kaupungin eri alueilla. Monipuolinen kielitarjonta toimii tehokkaana välineenä myös Oulun kansainvälistymisessä. Kieliohjelman lähtökohtana on kieltenopiskelun jatkuvuus.

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

Kaikille pakolliset kielet

  • A1 on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Myllytullin koulussa tarjotaan A1-kielenä englantia, ranskaa ja saksaa.
  • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

Vapaaehtoiset kielet

  • A2-kielen voi aloittaa 4. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. Myllytullissa voi valita englannin, espanjan, ranskan tai saksan.
  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieleksi tarjotaan Myllytullissa espanja, ranska tai saksa.
  • Vapaaehtoisten kielten ryhmiä muodostetaan yhteistyössä useampien koulujen kanssa. Kielten tunnit voidaan siis järjestää muualla kuin omassa koulussa. Koulumatkakustannusten korvauksesta on erilliset ohjeet.
  • Kielivalinnoista tiedotetaan alkuvuodesta ja valinnat tehdään helmi-maaliskuussa.
  • Lukuvuonna 2023-24 Myllytullin A2-kielinä toteutuvat espanja ja ranska luokilla 4-9 ja saksa luokilla 4-8. 

Koulun yhteyshenkilö kieliasioissa on kielten opettaja Eija Suutari (050 386 4236, eija.suutari@eduouka.fi)

Saamen kieltä opetetaan täydentävänä opetuksena tai kerhomuotoisesti. Opetus tähtää kielitaidon ylläpitämiseen ja sitä pyritään järjestämään eri puolilla kaupunkia tarpeen mukaan. Saamen kielen ja kulttuurin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma.

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään neljä. 

Lue lisää monikielisten opiskelijoiden opetuksesta Oulun perusopetuksen sivuilta.