Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Moni lapsi tarvitsee oppimiseensa tukea. Oppilaalla on oikeus saada opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko peruskoulun ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. 

Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Lue lisää oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Oulun perusopetuksen sivuilta.

Myllytullin koulun opiskeluhuolto

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki