Kielet

Oulun kaupungissa noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymää kieliohjelmaa. Kieliohjelman tavoitteena on taata perusopetuksen ja lukion oppilaille laaja ja monipuolinen kielitaito tasapuolisesti kaupungin eri alueilla. Monipuolinen kielitarjonta toimii tehokkaana välineenä myös Oulun kansainvälistymisessä. Kieliohjelman lähtökohtana on kieltenopiskelun jatkuvuus.

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

• A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Oulussa tarjotaan A1-kielenä englantia, ranskaa, saksaa ja venäjää.
• Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. Valita voi englannin, espanjan, ranskan, saksan tai venäjän.
• B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.
• B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä tai jokin muu kieli.

Koulumatkakustannusten korvauksesta on erilliset ohjeet.

Oulussa saamen kieltä opetetaan täydentävänä opetuksena tai kerhomuotoisesti. Opetus tähtää kielitaidon ylläpitämiseen ja sitä pyritään järjestämään eri puolilla kaupunkia tarpeen mukaan. Saamen kielen ja kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma.

Romanikieli on romanioppilaalle kulttuurikieli, tärkeä osa identiteettiä ja romaniyhteisön historiaa. Romanikieltä opetetaan Oulussa täydentävänä opetuksena kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1–9. Kielenopetuksen lisäksi opetuksen sisältöihin kuuluvat aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö sekä romanien historia ja nykykulttuuri.

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään neljä.