Myllytullin koulun järjestyssäännöt           
 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppitunti:

 • opetukseen käytetään tuntia kohti vähintään 45 min. Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi (Perusopetusasetus 3§, 4 mom.)

Oppilaalla:

 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

   1) Hyvän käytöksen tunnusmerkit

 • Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.
 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita ja toimin rehellisesti.
 • Riisun ulkovaatteet ruokailun (reppuparkkiin reppu ja takki) ja oppitunnin ajaksi.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja. En käytä matkapuhelinta tai muita mobiililaitteita ruokalassa.
 • Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.
 • Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).
 • En kiusaa ketään enkä hyväksy kiusaamista.

   2) Oleskelu ja liikkuminen

  Koulumatkat:

 • Noudatan liikennesääntöjä.
 • Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.
 • En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Poistumiseen tarvitsen luvan koulun aikuiselta.
 • Käytän pyöräilykypärää koulun pyöräilyretkillä tai siirtyessäni opetuspisteeltä toiselle.
 • Käyttäydyn turvallisesti toiset huomioiden linja-autopysäkillä.

  3) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.

   4) Turvallisuus

 • En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä asioita ja esineitä
 • Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta.
 • Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet niille osoitetuille paikoille.

   5) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Käytän mobiililaitteita oppitunnilla tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana vain opettajan luvalla.
 • Suosittelemme, etteivät 1-6 luokkien oppilaat vie mobiililaitteita välitunnille.
 • En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta ja merkitsen työni lähteet näkyviin.
 • Kuuntelen välitunnilla musiikkia vain omilla kuulokkeilla.

   6) Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Päihteet, tupakkatuotteet ja tupakointivälineet ovat kiellettyjä.
 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.

 

4. Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa (POL§ 35, 36):

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu
 • luokasta poistaminen
 • kasvatuskeskustelu
 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.