Kodin ja koulun yhteistyö

KEHITYSKESKUSTELUT

Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tarjotaan kaksi kertaa lukuvuodessa mahdollisuus keskustella koulunkäyntiin liittyvistä asioista luokanopettajan, luokanvalvojan tai opettajan kanssa. Keskusteluissa päätetyt tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan ja niitä arvioidaan seuraavissa tapaamisissa. Kehityskeskusteluiden sisältö vaihtelee vuosiluokittain ajankohtaisten aiheiden mukaisesti. Kehityskeskusteluajoista tiedotetaan huoltajille hyvissä ajoin, jotta mahdollisimman moni voi osallistua. Kehityskeskustelu on yksi osa monipuolista oppilaan arviointia, ja se tukee oppilaan mahdollisimman hyvää koulunkäyntiä. 

1. ja 7. luokan  oppilaiden huoltajille tarjotaan Lapset puheeksi -keskustelua. Alaluokille ja yläluokille on omat lomakkeet.

TIEDOTTAMINEN

Wilma-järjestelmä   

Wilma on www-liittymä Primus-kouluhallintojärjestelmään. Wilma-lisenssin omistaa Oulun opetusvirasto. Oppilaat seuraavat Wilmassa suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit, poissaolot ja viestivät huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta oppilaiden poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilmaa käyttää myös muu oppilaitoksen henkilökunta. Wilmaan kirjaudutaan syöttämällä kenttiin käyttäjätunnus ja salasana. Avaa Oulun kaupungin perusopetuksen Wilma

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA

Myllytullin koulun koti-koulutoimikunta kokoontuu 1-2 kertaa lukukaudessa. Toimikuntaan pyritään saamaan edustus kaikilta luokilta. Opettajaista koti-koulutoimikunnassa ovat mukana Kaija Keränen, Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen.

VANHEMPAINILLAT

Järjestettäviin vanhempainiltoihin lähetetään erilliset kutsut.