Kodin ja koulun yhteistyö

KEHITYSKESKUSTELUT                                        

Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tarjotaan kaksi kertaa lukuvuodessa mahdollisuus keskustella koulunkäyntiin liittyvistä asioista luokanopettajan, luokanvalvojan tai opettajan kanssa. Keskusteluissa päätetyt tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan ja niitä arvioidaan seuraavissa tapaamisissa. Kehityskeskusteluiden sisältö vaihtelee vuosiluokittain ajankohtaisten aiheiden mukaisesti. Kehityskeskusteluajoista tiedotetaan huoltajille hyvissä ajoin, jotta mahdollisimman moni voi osallistua. Kehityskeskustelu on yksi osa monipuolista oppilaan arviointia, ja se tukee oppilaan mahdollisimman hyvää koulunkäyntiä. 

1. ja 7. luokan  oppilaiden huoltajille tarjotaan Lapset puheeksi -keskustelua. Alaluokille ja yläluokille on omat lomakkeet.

TIEDOTTAMINEN

Wilma-järjestelmä   

Wilma on www-liittymä Primus-kouluhallintojärjestelmään. Wilma-lisenssin omistaa Oulun opetusvirasto. Oppilaat seuraavat Wilmassa suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit, poissaolot ja viestivät huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta oppilaiden poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Wilmaa käyttää myös muu oppilaitoksen henkilökunta. Wilmaan kirjaudutaan syöttämällä kenttiin käyttäjätunnus ja salasana. Wilman osoite on https://wilma.ouka.fi

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA

Myllytullin koulun koti-koulutoimikunta kokoontuu 1-2 kertaa lukukaudessa. Toimikuntaan pyritään saamaan edustus kaikilta luokilta. Opettajaista koti-koulutoimikunnassa ovat mukana Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen.

Nuottasaaressa olevien luokkien opettajat kutsuvat vanhempia yhteistyöhön tarpeen mukaan.

VANHEMPAINILLAT

Syyslukukaudella

      ·          Nuottasaaren vanhempainilta to 23.8.2018 klo 18.00

·          1. - 6. luokkien mahdolliset luokkakohtaiset vanhempainillat ti 28.8.2018 Myllytullissa

·          7. -8. luokkien vanhempainilta ti 18.9.2018

·           9. luokkien vanhempainilta ti 6.11.2018

Kevätlukukaudella

·           SEISKALLE –ilta keväällä 2019 (6. luokkalaisille)

·           6. luokan vanhempainilta toukokuussa 2019

·           tulevien ekaluokkalaisten vanhempainilta huhti-/toukokuussa 2019

Tilaisuuksiin lähetetään kutsut.