Koulun esittely

Myllytullin yhtenäinen peruskoulu muodostuu Myllytullista (luokat 1-9) ja Nuottasaaresta (luokat 1-3) jotka sijaitsevat 2 km päässä toisistaan. Oppilasmäärämme on n. 600. Koulussamme on 1-2lk pienryhmä, 3-6lk pienryhmä ja 7-9lk pienryhmä, joissa tarjotaan tukea pääosin keskustan alueella asuville lapsille ja nuorille tehostetun tuen tai erityisen tuen tarpeen vuoksi.

Koulussamme tarjotaan kuvataiteen erikoisluokkaopetusta (3.-9.lk). Lisäksi meillä voi opiskella vieraista kielistä englannin lisäksi ranskaa, espanjaa tai saksaa valinnaiskielenä 5. luokalta alkaen. Maahanmuuttajaoppilaille järjestämme suomi toisena kielenä opetusta.

Keskeinen sijaintimme helpottaa monipuolisen yhteistyön tekemistä eri tahojen kanssa. Kulttuuriyhteistyö on erityisen vilkasta. Oppilaiden osallisuuteen liittyen tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta ovat aktiivista. Vanhempaintoimikunta kokoontuu säännöllisesti.

Pyrimme monin tavoin lisäämään oppilaiden hyvinvointia ja  edistämään opintojen hyvää edistymistä. Yhtenäinen perusopetus tukee yhtenäistä oppimisen polkua ja oppilaan tuntemusta sekä helpottaa kodin ja koulun yhteistyötä. Yhtenäinen peruskoulumme tekee tiivistä yhteistyötä myös nuorisotoimen, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

Lue Myllytullin koulun verkkolehti.

   Tutustu Oulun kaupungin Kirjastoreitti -sivustoon.   

      Tutustu opetussuunnitelmaan.  Erasmus+ hankkeen logo.    

              Linkki Majakka kehittämiskouluverkoston sivustolle.