Kouluterveydenhuolto

TERVEYDENHUOLTO                      

Koulunkäynti on lapselle työtä, sen vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta.

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu koulun oppilashuoltoon. Toivomme, että kouluneuvolasta muodostuu perheellenne paikka, johon on helppo ottaa yhteyttä.

Myllytullin koululla työskentelee terveydenhoitajana Sirkka-Liisa Torvela. Terveydenhoitajan päivystystunti on päivittäin klo 12-13,  jolloin oppilaiden on mahdollista tulla käymään ilman ajanvarausta. Muina aikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia. Vanhat vammat, vapaa-ajan tapaturmat sekä hoitoa vaativat sairaudet tulee hoitaa aina omalla terveysasemalla tai hyvinvointikeskuksessa.

Terveydenhoitajan tavoitat puhelimitse tai wilma-viestillä.  

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. 1-, 5-, ja 8-luokan oppilaille tehdään laaja terveystarkastus. Huoltajat kutsutaan mukaan laajaan tarkastukseen ja myös opettajan havainnot huomioidaan oppilaan terveyttä arvioitaessa. Muilla luokilla tehdään suppeampi terveystarkastus. Lisätarkastuksia tehdään tarvittaessa.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa poissaolosta aina opettajalle. Hoitolomatodistukset alle 10-vuotiaiden koululaisten hoidosta, hoituvat puhelimitse tai voit jättää soittopyynnön terveydenhoitajalle. Hoitolomatodistusta ei voi kirjoittaa jälkikäteen. Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Koulunpäivän aikana sairastuneen oppilaan opettaja voi ohjata kotiin. Terveydenhoitaja arvioi tilanteen tarvittaessa.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa terveysasemalla tai hyvinvointikeskuksessa tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle tilanteessa paikalla olleen aikuisen toimesta.

Yhteistyöterveisin, terveydenhoitajat

Sirkka-Liisa Torvela p. 044 703 4615

- Myllytullin luokat 1.-6. ja 8.-9. 

Sinikka Pirttisalo p. 040 578 7216

- Nuottasaaren luokat ja Myllytullin 7. luokka